Accions Josep Masdevall

"Escoltant la vall"

Josep Masdevall a l’acció Escoltant la vall ha portat a terme diverses propostes que han sorgit d’una acció/intervenció de llarga durada realitzada a la feixa intermèdia de la vinya del Clumet. L’acció es desenvolupa en diverses peces: d’una banda, la peça acció Paraula que recull la idea genèrica del projecte Escoltant la vall, en el qual l’artista es planteja expressar la veu, la parla i/o la sonoritat de la vall en l’escriptura. Com que ha deixat de banda el llenguatge gràfic musical i ha optat pel llenguatge verbal, s’ha centrat en la representació del mot “paraula”, perquè és la gènesi de la comunicació lingüística i sense la qual seria difícil estructurar i fonamentar el pensament de l’ésser humà.

Masdevall, d’acord amb la idea genèrica del cicle, ha escrit les lletres de la paraula en un entorn agrari en desús, és a dir, ha escrit amb l’aixada al sòl de la feixa –un cop completament neta- cada lletra de la paraula en minúscula. A fi que la línia de la paraula a finals d’estiu prengui forma amb el creixement espontani de la vegetació silvestre autòctona com fonoll, bardisses, bruc..., la paraula ha estat regada diàriament –primer per l’artista i després pels voluntaris– de manera que sigui la mateixa naturalesa, amb tots els seus imponderables com la sequera o la pluja, la que al final en configuri la forma.

 

Josep Masdevall "Regar la Paraula " Acció 25/07/2015

El ritual del viatge del desplaçament diari des de Banyoles a la Vall de Santa Creu per regar la paraula és recollit en la peça de fotografia Camí de la Feixa, en què es mostra en vuit imatges els llocs clau del trajecte a peu: Banyoles, Melianta, Esponellà, Mas Pau, Figueres, Garriguella, Cap de Vol i la Vall de Santa Creu.

Per dur a terme aquesta acció/intervenció Masdevall va pensar d’emprar diverses eines relacionades amb el treball del camp com la fanga, la forca, el rasclet, l’aixada, el volant, el tallant, o la dalla... que, tal com les presenta a la fotografia Primer paisatge la va anar transportant dins del cotxe durant tot el procés de l’acció. Al final no va utilitzar gairebé cap d’aquestes eines, només va fer servir l’aixada per dibuixar el traç del mot “paraula” al terra i el rasclet per netejar, però malgrat això, el fet d’anar-les a buscar i tornar-les li va permetre interactuar i restablir relacions amb antics amics, tal com explica a l’acció "Les eines dels meus amics".                                                                                       Josep Masdevall "Les eines dels meus amics" Acció 25/07/2015

 

Aquesta proposta es basa en l'estudi del medi per posar en evidència com la quotidianitat ha xifrat l'expressió del llenguatge històric i natural d'aquest indret, on les marques progressivament han deixat de ser expressions agrícoles per esdevenir un paratge silvestre. Aleshores, per conrear l’eventualitat contextual i transformar l’espai en una experiència lingüística, ha emprat el concepte de la cura i del cultiu per culturitzar la natura a través de l’acció, l'escultura i el llenguatge, i així poder destacar el potencial polifònic i visual de la paraula.


Crèdits:  

Vídeo: ARBAR

Fotografies: ARBAR

Text: ARBAR