Intervenció Josep Masdevall

Del ritual del viatge del desplaçament diari des de Banyoles a la Vall de Santa Creu per regar la paraula va ser  recollit en la peça de fotografia Camí de la Feixa, en què es mostra en vuit imatges els llocs clau del trajecte a peu: Banyoles, Melianta, Esponellà, Mas Pau, Figueres, Garriguella, Cap de Vol i la Vall de Santa Creu. 

Josep Masdevall Camí de la feixa  2015. Fotografia 

Per dur a terme aquesta acció/intervenció Masdevall va pensar d’emprar diverses eines relacionades amb el treball del camp com la fanga, laforca, el rasclet, l’aixada, el volant, el tallant, o la dalla... que, tal com les presenta a la fotografia Primer paisatge la va anar transportant dins del cotxe durant tot el procés de l’acció. 

Josep Masdevall Primer paisatge 2015.Fotografia en color.

 Al final no va utilitzar gairebé cap d’aquestes eines, només va fer servir l’aixada per dibuixar el traç del mot “paraula” al terra i el rasclet per netejar, però malgrat això, el fet d’anar-les a buscar i tornar-les li va permetre interactuar i restablir relacions amb antics amics, tal com explica a l’acció Les eines des meus amics. 

Josep Masdevall Les eines dels meus amics  2015.Projecció del video

 A Segon paisatge l’artista fa una composició a partir de trossos d’esbarzers secs extrets de la feixa, retallats i col·locats sobre un paper blanc a fi de configurar una estructura ordenada racional, contrària a l’ordre de la disposició antròpica de les bardisses en la natura, és a dir, a la feixa.

segon-paisatge-detall.jpg

Josep Masdevall Segon paisatge 2015. Muntatge de trossos d'esbarzers sobre cartulina.

Aquesta proposta es basa en l'estudi del medi per posar en evidència com la quotidianitat ha xifrat l'expressió del llenguatge històric i natural d'aquest indret, on les marques progressivament han deixat de ser expressions agrícoles per esdevenir un paratge silvestre. Aleshores, per conrear l’eventualitat contextual i transformar l’espai en una experiència lingüística, ha emprat el concepte de la cura i del cultiu per culturitzar la natura a través de l’acció, l'escultura i el llenguatge, i així poder destacar el potencial polifònic i visual de la paraula.

 DOCUMENTS

. Vídeo enregistrat per ARBAR
. Fotografies
ARBAR. 
. Text  ARBAR