Noel Tatú ·"Von Frisch" Intervenció

El projecte Von Frisch de Noel Tatú gira al voltant de l’apicultura, és a dir, de les abelles i de la mel. Tasca que es perd en el temps i que conté tota una filosofia de vida. En la cura de les abelles ha trobat una tasca creativa, en què els imperatius de la ubicació i la itinerància dels bucs li comporta preses de decisions creatives en els tempos ràpids però en els lents, l’espera. El plaer de l’espera que comporta reflexionar, assajar i escriure sobre com la subjectivitat de l’artista es transforma en una teoria-praxi de com interrelacionar art i ciència com a forma de coneixement.

Noel Tatú emplaça el seu treball molt lluny de la concepció moderna i mecanicista de l’art, de la idea d’avantguarda de trencament amb les posicions precedents per assolir un suposat progrés estètic, així com les categories associades al món del mercat, com originalitat o qualitat bàsicament fonamentada en la materialització d’una forma eficientista més que en el contingut, cosa que no sempre suposa una ruptura crítica amb el passat. De l’avantguarda el que interessa a Noel Tatú és l’hereditat, és l’actitud, entesa com una manera d’estar en el món que comporta establir un vincle indissociable entre art i vida, però la vida no només connectada amb l’existència de l’individu sinó també amb el bios i l’eco del lloc.

Noel Tatú "Von Frisch" trasllat rusc d'abelles a la vinya del Clumet 2019


Crèdits:
Data i lloc : març - maig La Vall de Santa Creu
Fotografia: ARBAR
Text:  ARBAR
Viíeo: ARBAR
Per a més informació sobre la trajectòria de Noel Tatú accedir a Currículum Noel Tatú

Noel Tatú, Confèrencia Oberta. Papers d'art, Fundació Espais de Girona, num. 69,1996.