Acció de Mariona Moncunill "Tirar-se per la cinglera per salvar la integritat"

La segona fase de projecte és l'acció Tirar-se per la cinglera per salvar la integritat que tindrà lloc a la vinya del Clumet actualment en desús el 25 de juliol.

Es convida als espectadors a seure en unes cadires situades com si es tractés d’un pati de butaques, mirant totes cap al mateix costat del paisatge en lloc de mirar a algun escenari. L’artista amb la veu va guiant la mirada dels assistents en punts concrets del paratge. Cadascun d’aquests punts serveix com a punt de partida i guia del relat que s’explica oralment. La veu de l’artista va accentuant aquesta sensació i desplega el relat que fila fragments de la recerca de forma personal i posicionada, en un exercici quasi literari que posa en relació alguns punts de vista (socials, històrics, polítics, personals, ideològics) sobre l’entorn.


Crèdits:
• Data i lloc:  25 de juliol  2020
• Fotografia:  Salvany i Blanch / ARBAR
• Text:  Mariona Moncunill
• Vídeo document:  Cultural Rizoma
• Per més informació sobre la trajectòria de Mariona Moncunillwww.marionamoncunill.com