ACCIONS ARTÍSTIQUES A ARBAR (AA+AA)

 AA+AA (ACCIONS ARTÍSTIQUES A ARBAR)

El cicle d’accions AA+AA vol ser una plataforma de reflexió dedicada a les pràctiques contemporànies que contribueixen a aprofundir i ampliar la idea de performativitat, per investigar la doble naturalesa de l'art d'acció, d'una banda, el treball presencial de l’artista -amb o sense intraacció amb el públic- i, de l'altra, la documentació generada.