Projecció «Els miracles del Mestre Cabestany» al Cinema Truffaut de Girona

https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=36885&ta=age