CICLES ACCIONS (AA+AA)

 AA+AA (ACCIONS ARTÍSTIQUES A ARBAR)

El cicle d’accions AA+AA vol ser una plataforma de reflexió dedicada a les pràctiques contemporànies que contribueixen a aprofundir i ampliar la idea de performativitat, per investigar la doble naturalesa, el treball presencial de l’artista -amb o sense intraacció amb el públic- i la documentació, ja que el resultat del projecte serà documentat en fotografies i vídeos que es recullen en el web d'ARBAR per podr ser visonats.