2017- EL RETROBAMENT

AA+AA (ACCIONS ARTÍSTIQUES A ARBAR)

El cicle d’accions AA+AA vol ser una plataforma de reflexió dedicada a les pràctiques contemporànies que contribueixen a aprofundir i ampliar la idea de performativitat, per investigar la doble naturalesa, el treball presencial de l’artista -amb o sense intraacció amb el públic- i la documentació, ja que el resultat del projecte serà documentat en fotografies i vídeos que es recullen en el web d'ARBAR per poder ser visonats.

CICLE  AA+AA 2017 ALS VOLTANTS DE LA VALL DE SANTA CREU   

ARBAR per a aquesta edició del cicle comptarà amb la participació d'artistes que per diverses raons han mantingut un vincle amb el centre. Es proposen 11 accions, esdeveniments i/o intervencions realitzades per 11 artistes que pertanyen a una mateixa generació iniciada a mitjans dels anys 1980, essent les seves trajectòries significatives per comprendre l'evolució de l'art actual a Catalunya. 
Amb aquest cicle es vol propiciar un tipus d’accions que es vagin desenvolupant al llarg de dues hores pel paratge de la Vall de Santa Creu, per establir una interacció entre els artistes i el lloc des d’una mirada ecopoètica.

Esdeveniment: cicle d’accions/performances
Ubicació: entorn de la Vall de Santa Creu
Temporalització: diumenge 30 de juliol de 2017
Artistes: per ordre de participació:

  Pep Camps L’home del sac
Ignasi Esteve L’octògon
Toni Giró Estranyaments
Narcís Gironell / Clara Oliveras De la trinxera a l’hort
Maria Cosmes Arvenses y ruderales
Carlos Pina L’ordre no natural de les coses dins la sèrie No-body  
Josep Masdevall Intentaré ser-hi
Ramon Guimaraes Synchronization
Marta Darder Sàmares Díscoles
Ester Baulida  Brindis

 Vídeos

Pep Camps “L’home del sac” Acció al Cicle d’accions AA+AA (ARBAR 30-07-2017


Ignasi Esteve “L’octògon” Acció al Cicle d’accions AA+AA (ARBAR 30-07-2017


Toni Giró “Estranyament”, Acció al Cicle d’accions AA+AA (ARBAR 30-07-2017


Clara Oliveras & Narcis Gironell “De la trinxera a l’hort”, Acció al Acció al Cicle d’accions AA+AA (ARBAR 30-07-2017)


Maria Cosmes “Arvenses y ruderales” Acció al Cicle d’accions AA+AA (ARBAR 30-07-2017)


Carlos Pina “L’ordre (no) natural de les coses” de la sèrie No-body”. Acció al Cicle d’accions AA+AA (ARBAR 30-07-2017)


Josep Masdevall “Intentaré ser-hi” acció al Cicle d’accions AA+AA (ARBAR 30-07-2017)


Ramon Guimaraes “Synchronization” acció participativa al Cicle d’accions AA+AA (ARBAR 30-07-2017)

Marta Darder “Sàmares díscoles” intervenció al Cicle d’accions AA+AA (ARBAR 30-07-2017)

Ester Baulida “Brindis” Acció al Cicle d’accions AA+AA (ARBAR 30-07-2017)