2021- EL TEMPS DIBUIXAT PEL PÈNDOL ESPIROGRÀFIC

El concepte del cicle gira al voltant de la vigència del treball de dones artistes amb unes trajectòries iniciades als anys noranta a l'escena de l'art d'acció a l'Estat espanyol. D'una banda, per establir precedents en la lluita de gènere contra la desigualtat professional i, de l'altra, per generar la seva pròpia línia de pensament, per revisar de manera crítica, aquests condicionants heretats. Remarcar la importància d'aquest llegat en la lluita per reivindicar el paper de la dona, tant en la tasca artística com el seu paper en la societat, el cicle d'accions AA+AA (Accions Artístiques A ARBAR) que es presenta enguany compta amb la participació de Rosa Suñer i Roser Domènech Palpant marges a la fresca, amb Felícia Fuster,  Rosa Brugat  XX + X El grup C-72R  (Mònica Buxó i Marta Domínguez) Trajectòries.

Les artistes comparteixen una mirada metafòrica vers la idea del replegament espaciotemporal que dibuixa un pèndol en moviment rotatori. Aquesta imatge ofereix la possibilitat de llegir el temps de manera espirogràfica, però també, poètica per parlar de la pervivència d'uns vincles professionals i d'amistat. Lligam que esdevé una forma per pensar com, malgrat els moments de discontinuïtats cícliques, el temps ha estat interconnectat per trobades fortuïtes i esporàdiques.

Els lapsus comporten canvis de direcció en la linealitat del temps, cercles que es repleguen quan es troben i s'ajunten en un temps sense dimensió. Dislocació que permet retornar a la (re) creació precognitiva del temps per revertir la mirada —de manera retrospectiva i al mateix temps cap al futur— per propiciar un canvi de paradigma cognitiu i afectiu de com situar-se en el present atemporal, mitjançant uns lligams intel·lectuals, poètics i emotius que perviuen en la interioritat de cadascuna en una temporalitat en suspensió. Així, el retrobament desencadena l'empoderament per generar visions noves sobre com es pot expressar una immersió sincrònica i diacrònica del temps, a través de les interrelacions i intercanvis d'experiències i coneixements en l'espai circumdant de la Vall de Santa Creu.