Noela Covelo «QSIPT I»

Noela Covelo difumina la veu i els objectes per repensar la idea de cos.

Com fer una cançó? Aquest és el punt de partida de l’experimentació que presenta Noela Covelo, que fa servir tant registres vocals com gestos corporals que ens situen espaialment en l’escenari d’un concert dels habituals. L’acció es divideix en càpsules que poden funcionar com a estrofes o cançons en si. I l’acció, de fet, es pot entendre com un àlbum. Quasi sense treballar amb el text, apareixen exercicis de respiració, de veu/cos, d’assimilació de veus dins d’una base. En part, el suport sonor fa que la seva veu es pugui distanciar o acostar a la composició preenregistrada.

Trajectòria Noela Covelo

Crèdits

Data: 6 d'agost 2022
Lloc: Carrer del Llaurer (al pont de la riera)
Fotografia: ARBAR
Vídeo: Marry Me Films
Text:  Eduard Escoffet