Acció Jordi Mitjá "Font, sifó, simfonia"

 

Jordi Mitjà en la tercera i darrera fase del seu projecte Assaig escultòric Les bèsties i les sobres. Pels ocells i les accions lligades amb menjar "Determinant les sobres" i el "Sopar Infinit" va dur a terme l'acció "Font, sifó, simfonia" per tancar un any de feina relacionada smb el poble i les restes dels materials del restaurant.

L'assaig performatiu en procés de Jordi Mitjà s'efectua a partir de les sinergies que es generen en el lloc on ha de desenvolupar el projecte, en aquest cas , se centra en la història de l'immoble com a restaurant. Aquestes sinergies són l'impuls que el condueixen a procedir d'una manera intuïtiva i dinàmica, ja que la seva mirada es veu afectada, no només per les particularitats del context on ha d'intervenir, sinó també, per les coses que succeeixen dins d'una aparent casualitat. Serà justament la recopilació d'aquesta informació, potser atzarosa, perquè sovint és inapreciable per a uns altres ulls no atents a aquesta realitat, la que esdevindrà en el centre d'atenció i motor del seu treball.

Jordi Mitjà va iniciar l'acció "Font, sifó, simfonia" a la cuina, dins del context de la seva intervenció, en què va explicar als assitents les seves experiències en relació amb els espais i els objectes... Va comentar que la idea de l'acció partia d'una caixa de sifons que va trobar intacta i amb els plàstics de cobertura plens de pols en el magatzem del restaurant, la qual cosa el va fer sospitar que eren inservibles, perquè probablement havien perdut el gas, per aquest motiu va portar una caixa de sifons nous i els va col·locar dins de les aigüeres, entre les aixetes i la foto del sortidor de la font de la Vall.

Pel fer-ne el desenvolupament va traçar un recorregut passant pel camí que surt de la plaça i que condueix cap als olivars de la cara oest-nord del poble. Com que el seu objectiu era dinamitzar aquesta beguda d'aigua carbonatada envasada en una ampolla de vidre que, en pressionar el botó el líquid travessa el tub i surt cap a l'exterior generant un so molt particular, Jordi Mitjà va utilitzar aquest so per generar una composició sonora interpretada per una orquestra sifon-ica amb els diferents sifons que va distribuir entre els participants. Al mateixa temps , que  l'aparell de propulsió del sifó és similar al d'un esprai, va pensar a utilitzar-lo com un difusor per fer grafits efímers sobre algunes parets, portes o objectes que van trobar en el recorregut.

  

 

 

 

 

 


Crèdits:
Data i lloc: 12 d'agost 2018 recorregut per la Vall
Fotografia: ARBAR i Roc Pares CC
Text:  ARBAR
Vídeo:  Cultural Rizoma
Per més informació sobre la trajectòria de Jordi Mitjà accedir a: http://www.jordimitja.com/