Acció-Presentació del llibre d'artista "Lapidum" de Jaime Vallaure

ACCIÓ - PRESENTACIÓ DEL LLIBRE D'ARTISTA DE JAIME VALLAURE Y LA COMUNIDAD SANGUÍNEA LAPIDUM 2018. A la seu de Campo Adentro en Madrid, en el Centro de Acercamiento a lo Rural (CAR) el dijous 13 de desembre a les 20:30 hores   

Formes d'acció inherents al concepte ruïna

El llibre d’artista Lapidum de Jaume Vallaure i la Comunitat Sanguínia versa sobre el concepte de ruïna com una forma d'acció col·lectiva que recull l'esperit del treball en procés del projecte d'art d'acció Lapidum, desenvolupat en l'entorn rural en desús de la Vall de Santa Creu, Parc Natural del Cap de Creus, a ARBAR el  juliol de 2018.

L'objectiu d'aquest llibre és recollir l'esperit dels processos performatius i les accions efímeres en imatges i textos de Jaime Vallaure i la Comunidad Sanguínea. Es tracta de documentar una sèrie d'intervencions temporals, accions que els artistes van realitzar a la ruïna de la Plana de la Serra de Rodes a principis del mes de juliol i van desenvolupar en l'acció del 10 de juliol al Centre ARBAR, a la vegada que recull el procés de desinstal·lació i recollida de les restes dels materials/artefactes que van configurar les microinstal·lacions efectuades per a l'estudi de la ruïna. En aquest llibre també es reuneixen part de les imatges de la intervenció Lapidum, resultat de l’acció i el trasllat del queixal a Madrid, per ser l’element epicentre de la idea filosòfica de projecte. 

img-6149.jpg

Trasllat del queixal d'Elefant, epicentre del projecte  "Lapidum" a Madrid. 

El propòsit de les imatges és focalitzar la mirada, no tant en els temes relacionats amb el seguiment de les accions efectuades per la Comunitat, sinó en la càrrega intencional i ideològica present en els rastres, en les restes de les accions i en el seguiment d’un treball amb una forta càrrega d’intimitat.

La idea de la publicació és generar un diàleg entre les imatges, imatges enteses com si fossin fragments de les restes arqueològiques que permeten constituir una presumible realitat del que va ser el projecte, acompanyades de textos poètics breus. El discurs generat a partir d’aquesta documentació no ha de ser necessàriament ordenat de forma cronològica, sinó que ha de seguir unes línies conceptuals que permetin seguir, d'acord amb el plantejament present en el desenvolupament del treball de l'artista, diferents formes d'acció de manera polisèmica. Per tant, aquestes imatges i textos són producte de l'interès de Vallaure y la Comunidad Sanguínea de documentar i construir un relat visual amb un rerefons filosòfic, ja que la investigació té en compte de manera específica la relació de l'ésser humà amb l'entorn, la ruïna, el passat, el present, preveure el futur... Construir una narrativa que formula i evidencia les diferents experiències adquirides en el procés.

La concepció d’aquest llibre d’artista de Jaime Vallaure convida l'observador/lector/visionador a explorar a través de les imatges qüestions que envolten el present i el futur de les actuacions artístiques i curatorials en el marc dels processos performatius en un entorn rural en desús. 

Acció presentació del llibre Lapidum:  Integració dels marges

L’acció amb motiu de la presentació del llibre d’artista Lapidum Jaime Vallaure i la Comunidad Sanguínea va ser la cloenda del projecte d’art d’acció desenvolupat al llarg de 2018 en diverses fases. Van utilitzar les pedres amb rostres pintats, els llibres i els cabdells de cordills, materials similars als que havien emprat per mesurar la ruïna de la Plana de la Serra de Rodes per fer l’acció intervenció al Centre ARBAR. 

Esdeveniments performatius i processuals en què els espais físics, els materials i la paraula es fonen per generar una situació que transforma el medi. : Des del moment de partença, mai es mostrà el llibre que s’estava presentant, sinó que es van ensenyar els llibres que l’artista havia deixat a la intempèrie des del 10 de juliol fins al desembre a la Vall de Santa Creu, els llibres recuperats que eren una ruïna total. Aquesta situació paradoxal generava una incertesa, justament pel fet que el llibre s’esmentava però no apareixia.

En aquests moments de flux creatiu, l’artista i els components de la comunitat fan que el públic s’integri dins de les diferents estances de l’espai de residència al Campo Adentro de Madrid. Mentre que Jaime Vallaure dibuixa en una petita pissarra un cabdell per representar, potser, el fil de la memòria o el fil de la vida, altres components van anar descabdellant diverses bobines de cordills per les estances de la casa residència fins a arribar a connectar els dos pisos. A cada estança, al damunt del llit hi havia una microinstal·lació, la primera amb els diversos exemplars del llibre d’artista, la segona amb les pedres amb els rostres pintats i la tercera amb fotografies que relataven una història de vides compartides . Tot això s’anava connectant, a més de per les interseccions dels cordills, pel diàleg discurs generat per l’artista i els membres de la Comunidad Sanguínea, que feia que es dissolguessin els marges del món real i del món representacional. 

Pel que fa al to del diàleg discurs, es podria que dir que era tràgic dramàtic, ja que era una reflexió sobre la ruïna i la transcendentalitat de l’artista contemporani, però molt especialment sobre la necessitat vital de l’artista d’anar fent, d’anar produint malgrat les situacions adverses.

Finalment, després de l’acció presentació feta a partir de les peces exposades, els materials i la interacció de l'audiència es va presentar el llibre d’artista, el qual mostra aquesta mateixa realitat, com la història és crear una realitat a través del fet de lligar diferents circumstàncies ja siguin consecutives o deslligades.    

  

  

 

    


Crèdits:

Data i lloc: A la seu de Campo Adentro en Madrid, en el Centro de Acercamiento a lo Rural (CAR) el dijous 13 de desembre a les 20:30 hores  Inland- CAR Centro de Acercamiento a lo Rural
Fotografia: ARBAR
Text: ARBAR
Vídeo: ARBAR
Per més informació sobre la trajectòria de Jaime  Vallaure accedir al web de Jaime Vallaure


El projecte Lapidum ha estat realitzat amb el suport de La Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, la Diputació de Girona i La Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials a Girona.