Acció Noel Tatú "L'art és l'actitud i el seu camí"

L’acció L’art és l’actitud i el seu camí de Noel Tatú forma part del projecte Von Frisch desenvolupat en tres fases al Centre ARBAR. La primera fase del cicle l’artista va desenvolupar l’assaig El que fa gran l’art... És l’actitud i el seu camí, que va portar a terme la conferència performativa recollida en la publicació editada per l’ocasió i que gira al voltant del sentit poètic de la vida i del vincle holístic entre artistes, filòsofs, científics i poetes.  

Noel Tatú  inicià la lectura de l’assaig establir, a partir dels perfils de dos artistes, Beuys i Warhol, concepcions de l'art. A Warhol el defineix com un hereu del ready made, la reutilització dels productes existents i a Beuys introductor d'un pensament desmaterialitzat i ecologista de l'art, entenent l'art com actitud. Passant per la figura de Thoreau i la generació beat... per evidenciar com "l'artista és un transformador de la realitat a través d'un projecte que és senzillament la seva causa",  cosa que suposa l'abandó de la cosmovisió antropocèntrica per la biocèntrica, passant per l'ecologia o l'amplitud de mires que suposa comprendre que tota la realitat és intel·lectiva.  El sentit de l’acció  va ser pensat per redefinir, amb el seu discurs provocador,  el paper que ha de tenir l’art en la societat actual i quins són els seus reptes més enllà de la cosificació i de la materialitat. Fent de l’apicultura, és a dir, de les abelles i de la mel: una tasca ramadera i creativa que es perd en el temps i que conté tota una filosofia de vida.


Crèdits:
Data i lloc : 13 de juliol 2019 al pati d'ARBAR 
Fotografia: ARBAR
Text:  ARBAR
Vídeo document: Cultural Rizoma
Per a més informació sobre la trajectòria de Noel Tatú accedir a Currículum Noel Tatú