Intervenció Noel Tatú ·"Von Frisch"

El projecte Von Frisch de Noel Tatú gira al voltant de l’apicultura, és a dir, de les abelles i de la mel. Tasca que es perd en el temps i que conté tota una filosofia de vida. En la cura de les abelles ha trobat una tasca creativa, en què els imperatius de la ubicació i la itinerància dels bucs li comporta preses de decisions creatives en els tempos ràpids, però en els lents, l’espera. El plaer de l’espera que comporta reflexionar, assajar i escriure sobre com la subjectivitat de l’artista es transforma en una teoria-praxi de com interrelacionar art i ciència com a forma de coneixement.

Noel Tatú emplaça el seu treball molt lluny de la concepció moderna i mecanicista de l’art, de la idea d’avantguarda de trencament amb les posicions precedents per assolir un suposat progrés estètic, així com les categories associades al món del mercat, com originalitat o qualitat bàsicament fonamentada en la materialització d’una forma eficientista més que en el contingut, cosa que no sempre suposa una ruptura crítica amb el passat. De l’avantguarda el que interessa a Noel Tatú és l’hereditat, és l’actitud, entesa com una manera d’estar en el món que comporta establir un vincle indissociable entre art i vida, però la vida no només connectada amb l’existència de l’individu sinó també amb el bios i l’eco del lloc.

L'espai de la cuina constitueix una síntesi de la seva labor creativa dedicada al món de les abelles, més enllà de la producció de mel, centrada a mostrar La cara formal de la ciència de l'apicultura i la irònica de l'art. La intervenció Von Frisch es compon de quatre ordinadors portàtils que projecten simultàniament i, de manera aleatòria, documentals sobre la vida de les abelles i les descobertes de Von Frisch sobre la seva intel·ligent i organitzada estructura social i laboral per aconseguir més eficiència en el seu ecosistema.

 

A banda dels documentals, la intervenció també compta en la projecció de tres documents enregistrats durant la primera fase del projecte que recullen la transhumància de les abelles efectuada per Noel Tatú. Trajectòria Iniciada a les Garrigues, fent una estada a La Vall de Santa Creu, passant per Espolla fins a arribar a Camprodon. El públic a través d'aquests documents descobreix la filosofia de vida de l'abellaire, una tipologia de vida ramadera que no necessita la propietat de la terra per produir, només li cal  l'intercanvi entre la persona que té els terrenys i la producció de mel. Una situació de bescanvi que es fonamenta en la confiança i el respecte i que subverteix les lleis imposades pel mercat.

Si els documents, que enregistren els moments de portar i recollir el rusc  a la vinya del Clumet durant la primavera, són curts i concisos, el vídeo document realitzat a  l’estiu a Camprodon és més extens. Aquest vídeo recull l'experiència a l'apiari  per mostrar en què consisteix tenir cura de les abelles. Des d'aquest punt de vista, es pot concebre la tasca de l'artista com la d'una persona que adreça la seva creativitat a la recerca d'un sistema de rusc  on les abelles es puguin moure, sense malles, entre caixes, és a dir, en llibertat. Per tant, aquest espai, l'apiari, constitueix una síntesi amb un significat sobre les seves preocupacions artístiques per interaccionar conceptes i mètodes de l'apicultura i l'art.

En aquesta mostra, els visitants tenen l'oportunitat de conèixer aspectes de l'apicultura, així com, maneres personals d'explorar i pensar la vida i l'art. El que es planteja és si les pràctiques artístiques contemporànies han estat capaces d'abandonar l'imperatiu de la materialitat per concebre altres formes de formalitzar i/o codificar l'art. Des d'aquestes coordenades, l'obra de Noel Tatú podria ser vista com una extensió de la seva concepció de l'art immaterial o sense format, on els suports són unes interfícies que concentren en el text i la imatge el material resultant o documental. Per tant, la seva obra es troba en perfecta consonància amb l'entorn, ja que per a l'artista el futur de l'art versa en trobar una adequada utilització de les noves tecnologies i la integració a la vida.

Noel Tatú defensa la necessitat d'experiència vital amb l'art i que cada visitant tingui l'opció, de decidir de quina manera vol viure i aprofundir en l'experiència artística. D'aquesta manera, la intervenció Von Frisch ha estat pensada per trencar amb la convenció de relacionar-se només amb el sentit de la vista i,  per prendre consciència de la realitat, reclama la capacitat de mirar, escoltar i sentir.

La seva actitud, com un camp d'investigació, se centra a trobar diverses nocions del subjecte creatiu: l'apiari i la transhumància és un indret on pot articular l'art dins dels cicles naturals de la vida de les abelles, on pot abandonar les dicotomies entre creació-producció i mercat, obrir un espai de conciliació, negar la ficció del relat a favor de la realitat i ja no buscar el jo creatiu fora  en la matèria sinó descobrir-lo a l'interior, en l’actitud.


Crèdits:
Data i lloc : març - maig La Vall de Santa Creu / juliol a Camprodon
Fotografia: ARBAR
Text:  ARBAR
Vídeo: ARBAR / Noel Tatú
Per a més informació sobre la trajectòria de Noel Tatú accedir a Currículum Noel Tatú