Acció de Mariona Moncunill "Saltar per la cinglera per salvar la integritat"

La segona fase de projecte és l'acció «Saltar la cinglera per saltar la integritat»  va tenir lloc a la vinya del Clumet el 25 de juliol.

L'artista convida nou colaboradors a asseure's en unes cadires situades a la vinya del Clumet, com si fos un pati de butaques. L'artista amb la veu guia la mirada dels assistents cap a punts concrets del paratge. Cadascú d'aquests punts serveix com a punt de partida i guia del relat que s'explica oralment. L'artista va connectant fragments de la investigació de manera personal i posicionada, en un exercici literari que posa en relació alguns punts de vista (socials, històrics, polítics, personals, ideològics) sobre l'entorn.
 
Per a l'acció «Saltar la cinglera per saltar la integritat» Moncunill forma un cercle amb les onze persones participants simulant el cor d'un amfiteatre o un pati de butaques. Amb la veu i una vara de fusta, va guiant la mirada de les persones assistents cap a punts concrets del paisatge, primer, el més immediat, i després establint connexions conceptuals amb paisatges geogràfics i/o històrics situats a la llunyania. Uns punts que, des de la situació aïllada i envoltada de muntanyes de la Vall de Santa Creu, queden totalment amagats. Però aquests punts són la guia que permeten a l'artista entrellaça història, mitologia, simbolisme, botànica i el propòsit del llenguatge.
 
Les persones assistents, seguint les indicacions de Mariona Moncunill, han pogut experimentar una imatge ampliada i fragmentada del paisatge del parc natural del Cap de Creus, però també del mateix concepte del paisatge. L'acció de focalitzar la mirada en punts concrets de la Vall de Santa Creu i més enllà, ha permès crear una sensació d'estranyesa i distància amb la realitat, com una pantalla de cinema que aïlla els espectadors de la realitat que els envolta i també entre ells.

 


Crèdits:
• Data i lloc:  25 de juliol  2020
• Fotografia: Mariona Moncunill / ARBAR
• Text:  Mariona Moncunill
• Vídeo:  Cultural Rizoma
• Per més informació sobre la trajectòria de Mariona Moncunillwww.marionamoncunill.com