2021- CICLE SIMPOIESIS

El cicle A+A 2021 versarà sobre el concepte de simpoiesis de Donna Haraway per analitzar, a partir de projectes performatius realitzats en els ecosistemes locals, l'estat d'hybris que caracteritza el món actual, com són les qüestions de gènere, ecològiques i mediambientals des d’una reflexió filosòfica centrada en la nova materialitat i el gir afectiu.

La tesi del cicle consisteix a reflexionar sobre qüestions de com es poden fer emergir des de la intra-activitat una ontologia que es fonamenta en la inseparabilitat generativa de  diverses xarxes que es combinen en forces heterogènies que, com l'aigua, s'infiltren en els nostres entorns de vida.  A partir d'aquest enfocament multisensorial les artistes faran un treball performatiu desenvolupat en tres fases relacionades amb el medi aquós: la font, els rierols o el mar. Ja que el comportament instintiu i natural de l'aigua ofereix les condicions ideals per posar a prova la idea de la simpoiesi: crear i unir-se per trobar un nou modus de convivència i de reconeixement del poder -poiètic i poètic- dels sistemes ecològics que envolten a la Serra de Rodes.  I, des d'una perspectiva de gènere, les artistes estableixen una interrelació entre processos performatius i poètics, partint del concepte de feminisme especulatiu, on l'escriptura i les imatges abandonen el realisme per submergir-se de forma suggestiva, a imaginar possibles realitats, de manera similar a com ho fa Donna Haraway[1].

Per tant, aquesta actualització del coneixement fonamentat en imaginar -des de l'art- unes formes de relació entre éssers humans i no humans, on el respecte i l'empatia substitueixin la dominació i la instrumentalització, esdevé l’eix dels projectes performatius Aigua, llet i fang d’Ariadna Guiteras i Esdevenint-amb/un assaig -situat- al voltant de “seguir amb el problema” de Bàrbara Sánchez Barroso – Adriana Vila Guevara.

En el marc del cicle A+A Simpoiesis, el dissabte 10 de juliol a les 19 h al centre ARBAR s’iniciaran les accions implicades de Bàrbara Sánchez Barroso – Adriana Vila Guevara Els nusos que nuem  i, seguidament, l’acció d’Ariadna Guiteras Cartes a l'aigua, la llet i el fang I seguint el camí vell que va de la Vall a la desembocadura de la riera de la Vall. I la clausura del projecte el 28 d'agost a les 19h es preseten la continuació de las acciones implicadas de Ariadna Guiteras Cartes a l'aigua, la llet i el fang II a la font de la Vall i de Bárbara Sánchez Barroso - Maria Marvila desenvoluparan  Una (espècie) de meditació crítica a la vinya del Clumet. 

Aquestes accions-performances permetran als participants – durant una hora – descobrir una relació entre diferents éssers que configuren l’ecosistema. Així com establir un vincle entre ells per propiciar uns lligams de respecte, cura, col·laboració i empatia per experimentar i establir unes connexions de simpoiesis. 

[1] Donna Haraway Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, 2015, on fa confluir un mapa conceptual -de conceptes filòsofes i científiques- cap a la ficció.  

INSCRIPCIONS

L'aforament a les accions-performances implicades és limitat i cal fer  una inscripció prèvia gratuïta a info@arbar.cat  fins el 27 d'agost .