1989-1985 Exposicions "La Catedral del Vi"

Exposicions de dibuix i pintura

Aquest conjunt d'artistes que a finals dels vuitanta van exposar a la Sala d’Art del Restaurant la Catedral del Vi entenien la pintura com un mitjà que els permetia expressar el procés de la construcció del subjecte pictòric. Amb aquesta voluntat, les seves investigacions se centraven en la reflexió de com traspassar els límits de la dicotomia que, fins aleshores, havia classificat l'art  a partir dels conceptes d'abstracció i figuració.