1994-1991 Exposicions "La Catedral del Vi"

Pintura, Escultura, Intervencions i Textos de performances

“Si bé el temps és perdut i no tornarà mai, i això no obstant es pot retrobar, és perquè té la propietat de ressorgir, propietat que significa, al mateix temps, que el passat mai no ha acabat de passar”.

 Marcel Proust

En parlar de l'art dels noranta cal fer referència a les noves direccions que ha pres l'expressió artística, on la implicació de l'artista, el procés, l'acció i la interacció amb els assistents i l'espai són fonamentals pel desenvolupament de l'obra.