2014-Actual La cuina documental

Documentar, arxivar i preservar l'art efímer

El fenomen de l'art efímer ha comportat la necessitat de documentar els treball, ja siguin per enregistrar els processos performatius, les diverses manifestacions d'art d'acció o projectes basats en el so i el temps.

D'acord amb aquesta premissa ARBAR ha ampliat l'espai expositiu recuperant la cuina de La Catedral del vi. La idea d'aquesta combinació és establir un diàleg entre el concepte de cuina industrial, entesa com un lloc per a l'elaboració de menjars i equipada amb els recursos típics de restaurant, amb l'exhibició de l'art documental dels cartells i la projecció dels vídeo- documents de les accions realitzades a la vinya del Clumet des de 2014. Aquesta presentació té una doble funció, d'una banda, arxivar les accions efímeres i, de l'altra, difondre i exposar aquest material amb la intenció d'establir relacions constants entre els cicles comissariats per ARBAR.