Art i Natura. Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

El dimarts 10 de desembre a les 20 h es presentarà una ponència, sobre els Processos performatius en un entorn en desús desenvolupats a ARBAR durant els darrers anys,  a les IV Jornades Art I Natura  dins de l’Aula d'Art de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.