2022 A+A Fermentacions especulatives

FERMENTACIONS ESPECULATIVES 2022


AUTORES: 
CATERINA ALMIRALL ROTÉS 
LAIA VENTAYOL GARCIA 
JOANA CAPELLA BUENDIA
OLGA OLIVERA-TABENI 
MARTA POL RIGAU


EDICIONS: ARBAR
COL·LECCIÓ: CICLES ACCIONS ARBAR NÚM. 11
ENQUADERNACIÓ: RECURS EN LÍNIA 

PÀG.: 60 
ISBN: 978-84-09-49240-4  
EDICIÓ DIGITAL:  04/ 2023