Vídeos

Presentació del projecte de «Veu i tapa» de Joana Capella Buendia i Laia Ventayol. Dins del cicle A+A Fermentacions especulatives 2022.
Joana Capella Buendia- Laia Ventayol «Veu, veu, beu, bou, eu, eh, eh» Dins Del cicle A+A Fermentacions especulatives 2022.
Laia Ventayol i Joana Capella Buendia «Tapa, apa, tap, pa, àpat, ah, ah» Cicle A+A Fermentacions especulatives 2022.
Olga Olivera-Tabeni presentació del projecte de «Pirinee. Arqueologia vida». Dins del cicle A+A Fermentacions especulatives 2022.
Olga Olivera-Tabeni_«Arqueologia Viva» Acció. Cicle A+A Fermentacions especulatives, ARBAR_2022
Olga Olivera-Tabeni «Quaranta-nou dies portant una massa mare, recorregut de Girona a Lleida.». Dins del cicle A+A Fermentacions especulatives 2022..
Noela Covelo «QSIPT I». Cicle d'accions (AA+AA) Estudis sobre l'horitzó, comossariat per Eduard Escoffet 2022.
Eduard Escoffet «Intervenció». Cicle d'accions (AA+AA) Estudis sobre l'horitzó, comissariat per Eduard Escoffet 2022.
Gabriel Ventura i Rosa Tharrats «(-N-O-E-M-A-)» Cicle d'accions (AA+AA) Estudis sobre l'horitzó, comissariat per Eduard Escoffet 2022.
Ginebra Raventós «Des de l'abís (...).Cicle d'accions (AA+AA) Estudis sobre l'horitzó, comissariat per Eduard Escoffet 2022
Laia Estruch «Improvisació núm. 2». Cicle d'accions (AA+AA) Estudis sobre l'horitzó, comossariat per Eduard Escoffet 2022.
Bárbara Sánchez Barroso i Adriana Vila Guevara presentació del film «El nusos que nuem», dins del cicle A+A Simpoiesis 2021.
Bàrbara Sánhez Barroso - Adriana Vila Guevara «Els nusos que nuem» Cicle A+A Simpoiesis 2021
Bàrbara Sánchez Barroso i Adriana Vila Guevara Acció «ELs nussos que nuem» Cicle A+A Simpoiesis 2021
Acció Bàrbara Sánchez Barroso i Maria Marvila «Una (espècie) de meditació crítica a la vinya» Cicle A+A Simpoiesis
Ariadna Guiteras presentació de la intervenció «Aigua, llet i fang». Cicle A+A Simpoiesis 2021
Ariadna Guiteras "Cartes a l'aigua, la llet i el fang I" Cicle A+A Simpoiesis 2021
Acció Ariadna Guiteras «Cartes a l'aigua, la llet i al fang II» Cicle A+A Simpoiesis 2021
Rosa Brugat «XX+X» 2021. Dins del cicle AA+AA 2021 el temps dibuixat pel pèndol espirogràfic
Rosa Suñer i Roser Domènec «Palpant Marges a la Fresca, amb Felícia Fuster» 2021. Dins del cicle AA+AA 2021 el temps dibuixat pel pèndol espirogràfic
C-72R (Monica Buxó- Marta Domínguez) «Trajectòries» 2021. Dins del cicle AA+AA 2021 el temps dibuixat pel pèndol espirogràfic
Mariona Moncunill "Saltar per la cinglera per salvar la integritat". Cicle: Naturalesa no és paisatge - Escenes erràtiques, 2020
Mariona Moncunill "Tirar-se per la cinglera per salvar la integritat". Cicle: Naturalesa no és paisatge - Escenes erràtiques 2020
Mariona Moncunill " Rares distorsions temporals". Cicle: Naturalesa no és paisatge - Escenes erràtiques 2020
Anna Dot "Vénen de lluny" Cicle: Naturalesa no és paisatge - Escenes erràtiques 2020
Anna Dot "Vénen de lluny I" Cicle: Naturalesa no és paisatge - Escenes erràtiques 2020
Anna Dot "Vénen de lluny II " Cicle Naturalesa no és pasatge - Escenes arràtiques 2020
Laia Vaquer "El fil d'Ariadna". Cicle: Lament de tòries a la vinya 2020
La Vall de Santa Creu (veu: Maia Parés).
Lola, mare de na Teresa i àvia de na Caterina (veu: Núria Iglesias)º
Teresa, filla de na Lola i mare de na Caterina (veu: Núria Iglesias)
Caterina, filla de na Teresa i néta de na Lola (veu: Blanca de Llobet).
Roc Parés "A redós d'un estel" Acció davant de l'església de la Vall de Santa Creu. Dins del cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Roc Parés "A redós del meu foc" Dins del cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Mar Serinyà "Com-florir" Acció. Dins del cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Mar Serinyà "Cultivant llum" Acció. Dins de cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Noel Tatú "Von Frisch" trasllat del buc d'abelles a la vinya del Clumet. Dins del cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Noel Tatú "Von Frisch" Filosofia de vida de l'abellaire. Dins del cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Noel Tatú "L'actitud és el camí" Conferència performativa. Dins del cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Noel Tatú "Abellaire, un art enigmàtic" Conferència performativa. Dins del cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Duo Poesia Acció (Laura Tejeda i Bartomeu Ferrando) . Concert d’acció sonora. Dins del Cicle "Cants tràgics a la vinya" 2019.
Nika Lopez "Resistencia" del Cicle "Cants tràgics a la vinya" 2019.
"Glòbul acròstic" Acció. Dins del Cicle "Cants tràgics a la vinya"2019.
Jaime Vallaure y la Comunidad sanguínea conferència performativa “Lapidum: una investigació performativa sobre la ruïna” Acció a ARBAR dins del cicle “Substrat Ontogènic - Processos performatius” el 7 de juliol de 2018.
Jaime Vallaure y la Comunidad sanguínea Acció-presentació del llibre d'artista LAPIDUM al centre Campo Adentro en Madrid, del Centro de Acercamiento a lo Rural (CAR). Dijous 13 de desembre a les 20:30 hores. Dins del cicle “Substrat Ontogènic - Processos performatius” ARBAR 2018.
Jordi Mitja “Determinant les sobres” Acció a ARBAR dins del cicle “Substrat Ontogènic - Processos performatius” el 7 de juliol de 2018.
Jordi Mitja “Font, sifó, simfonia” dins del cicle A+A “Substrat Ontogènic- Processos Performatius” el 12 d'agost de 2018.
Núria Rion "L'origen" Acció a Santa Creu de Rodes a ARBAR dins del cicle “Substrat Ontogènic - Processos performatius” el 16 de juny de 2018.
Núria Rion "La situació” Acció a ARBAR dins del cicle "Substrat ontogènic - Processos performatius" el 7 de juliol de 2018.
Nuria Rion “El lloc /la casa” dins del cicle A+A “Substrat Ontogènic- Processos Performatius” 2018.
Mar Serinya “Obrir la línia” dins del cicle d’accions AA+AA “Explorant la feminitat de la vinya" 2018.
Mireia Coromina "Fer feix de tota herba" dins del cicle d’accions AA+AA “Explorant la feminitat de la vinya" el 12 d'agost de 2018.
Isabel Banal "Amb els peus a terra" dins del cicle d’accions AA+AA “Explorant la feminitat de la vinya" el 12 d'agost de 2018.
Ariane Patout "Vessa i brota" dins del cicle d’accions AA+AA “Explorant la feminitat de la vinya" el 12 d'agost de 2018.
Mireia Coromina "Revelar a els mots" Intervenció a ARBAR dins de del cicle "Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic" 2017.
Mireia Coromina "Reproduir la terra" Acció a ARBAR dins de del cicle "Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic" vinya del Clumet el 8 de juliol 2017.
Mireia Coromina "Representar el paisatge" Acció. Dins del cicle Cicle "Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic" 2017.
Carme Viñas “Silent science” Intervenció a ARBAR dins del cicle “Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic” 2017.
Carme Viñas "Connecting message" Acció a ARBAR dins de del cicle "Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic" vinya del Clumet el 8 de juliol 2017.
Carme Viñas "Energia fosca" acció. Dins del cicle "Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic" 2017
Isabel Banal "Faldes" Intervenció a ARBAR dins de del cicle "Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic" 2017.
Isabel Banal “Amb la suor del teu front I” Acció a ARBAR dins de del cicle "Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic" vinya del Clumet el 8 de juliol 2017.
Isabel Banal “Amb la suor del teu front II” Acció a ARBAR dins del cicle “Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic” el 19 d'agost a la vinya del Clumet 2017.
Pep Camps “L’home del sac” Acció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017
Toni Giró “Estranyament” Acció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017
Josep Masdevall “Intentaré ser-hi” acció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017)
Ramon Guimaraes “Synchronization” acció participativa al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017)
Clara Oliveras & Narcis Gironell “De la trinxera a l’hort” Acció dins del Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017)
Ignasi Esteve “L’octògon” Acció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017
Maria Cosmes “Arvenses y ruderales” Acció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017)
Carlos Pina “L’ordre (no) natural de les coses” de la sèrie No-body” Acció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017)
Marta Darder “Sàmares díscoles” intervenció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017)
Ester Baulida “Brindis” intervenció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017)
MÚSICA AQUÀTICA I DE BANQUETS DE DOS GRANS AMICS HANDEL I TELEMANN Interpretat per IL PICCOLO TRIO (Tania Camacho: trompeta, Júlia Real: oboè i Àngel Villagrasa: orgue).
Rosa Suñer i Roser Domènech "Moviments i paraules a la vinya del Clumet" Participació d'ARBAR al Grand Tour (El viatge de les Arts) el 20 d'agost de 2016
Entrevista Rosa Suñer sobre l'acció "Cercant moviments de cos a la vinya". Dicle " itineraris de transformació-Camins de pertinença" 2016.
Rosa Suñer Aiguamolls de l’Empordà (amb tramuntana) dins del cicle "Itineraris de transformació-Camins de pertinença II" 2016
Ester Baulida «Nochera»-2016- Cicle: Itineraris De Transformació - Camins de Pertinença
Rosa Suñer Far de cala Nans (amb tramuntana) Cadaqués 2011 dins del cicle "Itineraris de transformació-Camins de pertinença II" 2016
Rosa Suñer Camí vell de Cadaqués a Port de la Selva (Cap de Creus) dins del cicle "Itineraris de transformació-Camins de pertinença II" 2016
Ester Baulida "Resseguir la línia" Acció dins del cicle "Itineraris de transformació - Camins de pertinença II" el 9 de juliol de 2016
Ester Baulida "Benvinguda" Participació d'ARBAR al Gran Tour (El viatge de les Arts) el 20 d'agost de 2016
Marta Darder “FiLaLaETRA (Tela de lletra) Intervenció dins del cicle "Itineraris de transformació-Camins de pertinença II" 2016
Dansa dionisíaca sota Pal·li: Seguici cap a la font amb Ariadna, Baccus, faunes, fades, follets del bosc..” a la font el 9 de juliol de 2016 dionisíaca Sota Pal·li dins del cicle "Itineraris de transformació-Camins de pertinença II" el 9 de juliol de 2016
Ramon Guimaraes "Setp Forward Second chance". Dins del cicle "Itineraris de transformació - Camins de pertinença" 2015.
Pep Aymerich entrevista "De Sol a Sol per reconfigurar la natura". Dins del cicle "Itineraris de transformació - Camins de pertinença" 2015.
Pep Aymerich, Acció "De sol a sol per reconfigurar la natura". Dins del cicle "Itineraris de transformació - Camins de pertinença" 2015.
Josep Masdevall "Les eines dels meus amics". Dins del cicle "Itineraris de transformació - Camins de pertinença" 2015.
Josep Masdevall "Paraula". Dins del cicle "Itineraris de transformació - Camins de pertinença" 2015.
Treball en procés ''Al Bell mig de la vall'' per Refugis, Cabanes i altres Construccions efímeres a ARBAR dins del cicle "Construccions efímeres" a la vinya del Clumet el 25 de juliol de 2014
Vídeo ''Specific Site'' de la Cia ''El Paller'' en motiu de la inauguració de la peça ''El bell mig de la vall'' del Col·lectiu Refugis, Cabanes i altres Construccions Efímeres a ARBAR dins del cicle "Construccions efímeres" a la vinya del Clumet el 25 de juliol de 2014
Refugis, cabanes i altres construccions efímeres «Al bell mig de la vall» Cicle Construccions efímeres. 2014.
Quim Tarrida “Landungsbrücken ” Instal·lació sonora dins del cicle "Construccions efímeres" el 25 de juliol de 2014
Quim Tarrida “Landungsbrücken ” testing sounds
Manel Margalef "Arquiectures Locals" 2013