Vídeos

Rosa Tharrats - Gabriel Ventura «Els Miracles del Mestre Cabestany» curtmetratge 2023
Jordi Mitjà Sopar-performance Jordi Mitjà «Si tu ne manges pas, tu vas pas mourir» Sopar performance 2023
Bernat Daviu, presentació de la performance «Bacchanale» Dins del cicle Ficcions: Pedres i menges 2023
Raquel Santanera - Coloma Bertran dins del cicle AA*AA SORGIR/SARGIR: un vespre de poesia, música i viatges sonors al voltant de la font 2023.
Didac P. Lagarriga -Nighturns- d’Un Caddie Renversé dans l’Herba. Dins del cicle AA+AA Sorgir-sargir 2023
Rosa Tharrats i Gabriel Ventura, presentació «Els miracles del Mestre Cabestany», Dins del cicle Ficcions: Pedres i menges 29 de juliol 2023.
Barba Corsini (Eduard Escoffet - Pope). Dins del cicle AA+AA Sorgir-sargir 5 d'agost 2023, ARBAR, la Vall de Sta Cre
Jordi Mitjà, presentació «Si tu ne manges pas, tu vas pas mourir» Dins del cicle Ficcions: Pedres i menges 29 de juliol 2023.
Presentació del projecte de «Veu i tapa» de Joana Capella Buendia i Laia Ventayol. Dins del cicle A+A Fermentacions especulatives 2022.
Joana Capella Buendia- Laia Ventayol «Veu, veu, beu, bou, eu, eh, eh» Dins Del cicle A+A Fermentacions especulatives 2022.
Laia Ventayol i Joana Capella Buendia «Tapa, apa, tap, pa, àpat, ah, ah» Cicle A+A Fermentacions especulatives 2022.
Olga Olivera-Tabeni presentació del projecte de «Pirinee. Arqueologia vida». Dins del cicle A+A Fermentacions especulatives 2022.
Olga Olivera-Tabeni_«Arqueologia Viva» Acció. Cicle A+A Fermentacions especulatives, ARBAR_2022
Olga Olivera-Tabeni «Quaranta-nou dies portant una massa mare, recorregut de Girona a Lleida.». Dins del cicle A+A Fermentacions especulatives 2022..
Noela Covelo «QSIPT I». Cicle d'accions (AA+AA) Estudis sobre l'horitzó, comossariat per Eduard Escoffet 2022.
Eduard Escoffet «Intervenció». Cicle d'accions (AA+AA) Estudis sobre l'horitzó, comissariat per Eduard Escoffet 2022.
Gabriel Ventura i Rosa Tharrats «(-N-O-E-M-A-)» Cicle d'accions (AA+AA) Estudis sobre l'horitzó, comissariat per Eduard Escoffet 2022.
Ginebra Raventós «Des de l'abís (...).Cicle d'accions (AA+AA) Estudis sobre l'horitzó, comissariat per Eduard Escoffet 2022
Laia Estruch «Improvisació núm. 2». Cicle d'accions (AA+AA) Estudis sobre l'horitzó, comossariat per Eduard Escoffet 2022.
Bárbara Sánchez Barroso i Adriana Vila Guevara presentació del film «El nusos que nuem», dins del cicle A+A Simpoiesis 2021.
Bàrbara Sánhez Barroso - Adriana Vila Guevara «Els nusos que nuem» Cicle A+A Simpoiesis 2021
Bàrbara Sánchez Barroso i Adriana Vila Guevara Acció «ELs nussos que nuem» Cicle A+A Simpoiesis 2021
Acció Bàrbara Sánchez Barroso i Maria Marvila «Una (espècie) de meditació crítica a la vinya» Cicle A+A Simpoiesis
Ariadna Guiteras presentació de la intervenció «Aigua, llet i fang». Cicle A+A Simpoiesis 2021
Ariadna Guiteras "Cartes a l'aigua, la llet i el fang I" Cicle A+A Simpoiesis 2021
Acció Ariadna Guiteras «Cartes a l'aigua, la llet i al fang II» Cicle A+A Simpoiesis 2021
Rosa Brugat «XX+X» 2021. Dins del cicle AA+AA 2021 el temps dibuixat pel pèndol espirogràfic
Rosa Suñer i Roser Domènec «Palpant Marges a la Fresca, amb Felícia Fuster» 2021. Dins del cicle AA+AA 2021 el temps dibuixat pel pèndol espirogràfic
C-72R (Monica Buxó- Marta Domínguez) «Trajectòries» 2021. Dins del cicle AA+AA 2021 el temps dibuixat pel pèndol espirogràfic
Mariona Moncunill "Saltar per la cinglera per salvar la integritat". Cicle: Naturalesa no és paisatge - Escenes erràtiques, 2020
Mariona Moncunill "Tirar-se per la cinglera per salvar la integritat". Cicle: Naturalesa no és paisatge - Escenes erràtiques 2020
Mariona Moncunill " Rares distorsions temporals". Cicle: Naturalesa no és paisatge - Escenes erràtiques 2020
Anna Dot "Vénen de lluny" Cicle: Naturalesa no és paisatge - Escenes erràtiques 2020
Anna Dot "Vénen de lluny I" Cicle: Naturalesa no és paisatge - Escenes erràtiques 2020
Anna Dot "Vénen de lluny II " Cicle Naturalesa no és pasatge - Escenes arràtiques 2020
Laia Vaquer "El fil d'Ariadna". Cicle: Lament de tòries a la vinya 2020
La Vall de Santa Creu (veu: Maia Parés).
Lola, mare de na Teresa i àvia de na Caterina (veu: Núria Iglesias)º
Teresa, filla de na Lola i mare de na Caterina (veu: Núria Iglesias)
Caterina, filla de na Teresa i néta de na Lola (veu: Blanca de Llobet).
Roc Parés "A redós d'un estel" Acció davant de l'església de la Vall de Santa Creu. Dins del cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Roc Parés "A redós del meu foc" Dins del cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Mar Serinyà "Com-florir" Acció. Dins del cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Mar Serinyà "Cultivant llum" Acció. Dins de cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Noel Tatú "Von Frisch" trasllat del buc d'abelles a la vinya del Clumet. Dins del cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Noel Tatú "Von Frisch" Filosofia de vida de l'abellaire. Dins del cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Noel Tatú "L'actitud és el camí" Conferència performativa. Dins del cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Noel Tatú "Abellaire, un art enigmàtic" Conferència performativa. Dins del cicle "Iteracions Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Duo Poesia Acció (Laura Tejeda i Bartomeu Ferrando) . Concert d’acció sonora. Dins del Cicle "Cants tràgics a la vinya" 2019.
Nika Lopez "Resistencia" del Cicle "Cants tràgics a la vinya" 2019.
"Glòbul acròstic" Acció. Dins del Cicle "Cants tràgics a la vinya"2019.
Jaime Vallaure y la Comunidad sanguínea conferència performativa “Lapidum: una investigació performativa sobre la ruïna” Acció a ARBAR dins del cicle “Substrat Ontogènic - Processos performatius” el 7 de juliol de 2018.
Jaime Vallaure y la Comunidad sanguínea Acció-presentació del llibre d'artista LAPIDUM al centre Campo Adentro en Madrid, del Centro de Acercamiento a lo Rural (CAR). Dijous 13 de desembre a les 20:30 hores. Dins del cicle “Substrat Ontogènic - Processos performatius” ARBAR 2018.
Jordi Mitja “Determinant les sobres” Acció a ARBAR dins del cicle “Substrat Ontogènic - Processos performatius” el 7 de juliol de 2018.
Jordi Mitja “Font, sifó, simfonia” dins del cicle A+A “Substrat Ontogènic- Processos Performatius” el 12 d'agost de 2018.
Núria Rion "L'origen" Acció a Santa Creu de Rodes a ARBAR dins del cicle “Substrat Ontogènic - Processos performatius” el 16 de juny de 2018.
Núria Rion "La situació” Acció a ARBAR dins del cicle "Substrat ontogènic - Processos performatius" el 7 de juliol de 2018.
Nuria Rion “El lloc /la casa” dins del cicle A+A “Substrat Ontogènic- Processos Performatius” 2018.
Mar Serinya “Obrir la línia” dins del cicle d’accions AA+AA “Explorant la feminitat de la vinya" 2018.
Mireia Coromina "Fer feix de tota herba" dins del cicle d’accions AA+AA “Explorant la feminitat de la vinya" el 12 d'agost de 2018.
Isabel Banal "Amb els peus a terra" dins del cicle d’accions AA+AA “Explorant la feminitat de la vinya" el 12 d'agost de 2018.
Ariane Patout "Vessa i brota" dins del cicle d’accions AA+AA “Explorant la feminitat de la vinya" el 12 d'agost de 2018.
Mireia Coromina "Revelar a els mots" Intervenció a ARBAR dins de del cicle "Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic" 2017.
Mireia Coromina "Reproduir la terra" Acció a ARBAR dins de del cicle "Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic" vinya del Clumet el 8 de juliol 2017.
Mireia Coromina "Representar el paisatge" Acció. Dins del cicle Cicle "Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic" 2017.
Carme Viñas “Silent science” Intervenció a ARBAR dins del cicle “Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic” 2017.
Carme Viñas "Connecting message" Acció a ARBAR dins de del cicle "Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic" vinya del Clumet el 8 de juliol 2017.
Carme Viñas "Energia fosca" acció. Dins del cicle "Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic" 2017
Isabel Banal "Faldes" Intervenció a ARBAR dins de del cicle "Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic" 2017.
Isabel Banal “Amb la suor del teu front I” Acció a ARBAR dins de del cicle "Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic" vinya del Clumet el 8 de juliol 2017.
Isabel Banal “Amb la suor del teu front II” Acció a ARBAR dins del cicle “Accions experiencials conreades des de l'imaginari ecopoètic” el 19 d'agost a la vinya del Clumet 2017.
Pep Camps “L’home del sac” Acció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017
Toni Giró “Estranyament” Acció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017
Josep Masdevall “Intentaré ser-hi” acció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017)
Ramon Guimaraes “Synchronization” acció participativa al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017)
Clara Oliveras & Narcis Gironell “De la trinxera a l’hort” Acció dins del Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017)
Ignasi Esteve “L’octògon” Acció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017
Maria Cosmes “Arvenses y ruderales” Acció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017)
Carlos Pina “L’ordre (no) natural de les coses” de la sèrie No-body” Acció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017)
Marta Darder “Sàmares díscoles” intervenció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017)
Ester Baulida “Brindis” intervenció al Cicle d’accions AA+AA "El retrobament" (ARBAR 30-07-2017)
MÚSICA AQUÀTICA I DE BANQUETS DE DOS GRANS AMICS HANDEL I TELEMANN Interpretat per IL PICCOLO TRIO (Tania Camacho: trompeta, Júlia Real: oboè i Àngel Villagrasa: orgue).
Rosa Suñer i Roser Domènech "Moviments i paraules a la vinya del Clumet" Participació d'ARBAR al Grand Tour (El viatge de les Arts) el 20 d'agost de 2016
Entrevista Rosa Suñer sobre l'acció "Cercant moviments de cos a la vinya". Dicle " itineraris de transformació-Camins de pertinença" 2016.
Rosa Suñer Aiguamolls de l’Empordà (amb tramuntana) dins del cicle "Itineraris de transformació-Camins de pertinença II" 2016
Ester Baulida «Nochera»-2016- Cicle: Itineraris De Transformació - Camins de Pertinença
Rosa Suñer Far de cala Nans (amb tramuntana) Cadaqués 2011 dins del cicle "Itineraris de transformació-Camins de pertinença II" 2016
Rosa Suñer Camí vell de Cadaqués a Port de la Selva (Cap de Creus) dins del cicle "Itineraris de transformació-Camins de pertinença II" 2016
Ester Baulida "Resseguir la línia" Acció dins del cicle "Itineraris de transformació - Camins de pertinença II" el 9 de juliol de 2016
Ester Baulida "Benvinguda" Participació d'ARBAR al Gran Tour (El viatge de les Arts) el 20 d'agost de 2016
Marta Darder “FiLaLaETRA (Tela de lletra) Intervenció dins del cicle "Itineraris de transformació-Camins de pertinença II" 2016
Dansa dionisíaca sota Pal·li: Seguici cap a la font amb Ariadna, Baccus, faunes, fades, follets del bosc..” a la font el 9 de juliol de 2016 dionisíaca Sota Pal·li dins del cicle "Itineraris de transformació-Camins de pertinença II" el 9 de juliol de 2016
Ramon Guimaraes "Setp Forward Second chance". Dins del cicle "Itineraris de transformació - Camins de pertinença" 2015.
Pep Aymerich entrevista "De Sol a Sol per reconfigurar la natura". Dins del cicle "Itineraris de transformació - Camins de pertinença" 2015.
Pep Aymerich, Acció "De sol a sol per reconfigurar la natura". Dins del cicle "Itineraris de transformació - Camins de pertinença" 2015.
Josep Masdevall "Les eines dels meus amics". Dins del cicle "Itineraris de transformació - Camins de pertinença" 2015.
Josep Masdevall "Paraula". Dins del cicle "Itineraris de transformació - Camins de pertinença" 2015.
Treball en procés ''Al Bell mig de la vall'' per Refugis, Cabanes i altres Construccions efímeres a ARBAR dins del cicle "Construccions efímeres" a la vinya del Clumet el 25 de juliol de 2014
Vídeo ''Specific Site'' de la Cia ''El Paller'' en motiu de la inauguració de la peça ''El bell mig de la vall'' del Col·lectiu Refugis, Cabanes i altres Construccions Efímeres a ARBAR dins del cicle "Construccions efímeres" a la vinya del Clumet el 25 de juliol de 2014
Refugis, cabanes i altres construccions efímeres «Al bell mig de la vall» Cicle Construccions efímeres. 2014.
Quim Tarrida “Landungsbrücken ” Instal·lació sonora dins del cicle "Construccions efímeres" el 25 de juliol de 2014
Quim Tarrida “Landungsbrücken ” testing sounds
Manel Margalef "Arquiectures Locals" 2013
Presentación del proyecto de «Veu i tapa» de Joana Capella Buendia y Laia Ventayol. Dentro del ciclo A+A Fermentaciones especulativas 2022.
Joana Capella Buendia- Laia Ventayol «Voz, voz, bebe, buey, eu, eh, eh» Dentro del ciclo A+A Fermentaciones especulativas 2022.
Laia Ventayol y Joana Capella Buendia «Tapa, apa, tapón, pan, comida, ah, ah» Ciclo A+A Fermentaciones especulativas 2022.
Olga Olivera-Tabeni presentación del proyecto de Pirineo. Arqueología vida». Dentro del ciclo A+A Fermentaciones especulativas 2022.
Olga Olivera-Tabeni_«Arqueología Viva» Acción. Ciclo A+A Fermentaciones especulativas, ARBAR_2022.
Olga Olivera-Tabeni «Cuarenta y nueve días llevando una masa madre, recorrido de Girona a Lleida.». Dentro del ciclo A+A Fermentaciones especulativas 2022.
Noela Covelo "QSIPT I". Ciclo de acciones (AA+AA) Estudios sobre el horizonte, comosariado por Eduard Escoffet 2022.
Gabriel Ventura y Rosa Tharrats «(-N-O-E-M-A-)» Ciclo de acciones (AA+AA) Estudios sobre el horizonte, comisariado por Eduard Escoffet 2022.
Ginebra Raventós «Desde el abís (...).Ciclo de acciones (AA+AA) Estudios sobre el horizonte, comisariado por Eduard Escoffet 2022.
Eduard Escoffet «Intervención». Ciclo de acciones (AA+AA) Estudios sobre el horizonte, comisariado por Eduard Escoffet 2022.
Lola, madre de Teresa y abuela de Catalina (voz: Nuria Iglesias). Dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Teresa, hija de Lola y madre de Catalina (voz: Nuria Iglesias). Dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Laia Estruch «Improvisación núm. 2». Ciclo de acciones (AA+AA) Estudios sobre el horizonte, comisariado por Eduard Escoffet 2022.
El Valle de Santa Cruz (voz: Maia Parés). Dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Bàrbara Sánchez Barroso y Adriana Vila Guevara, presentación de «Tejiéndonos con». Ciclo A+A Simpoiesis 2021
Noel Tatú "Von Frisch" traslado del buque de abejas en la viña del Clumet. Dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Catalina, hija de Teresa y nieta de Lola (voz: Blanca de Llobet). Dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Bárbara Sánhez Barroso - Adriana Vila Guevara «Los nudos que anudamos» Ciclo A+A Simpoiesis 2021.
Bàrbara Sánchez Barroso y Adriana Vila Guevara. Acción «Los nudos que nudamos». Ciclo A+A Simpoiesis 2021
Noel Tatú "Abellaire, un arte enigmático" Conferencia interactiva en el Centro Arbar. Dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Roc Parés "Al abrigo de mi fuego" Conferencia interactiva en el Centro Arbar. Dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
cción Bárbara Sánchez Barroso y Maria Marvila «Una (especie) de meditación crítica en el viñedo» Ciclo A+A Simpoiesis 2021.
Duo Poesía Acción (Laura Tejeda y Bartolomé Ferrando) "gtvfybghbhejhhkovcpoiucfvcgv" Concierto de acción sonora. Dentro del ciclo "Cantos trágicos en la viña" 2019.
Ariadna Guiteras presentación de la intervención «Agua, leche y barro II». Ciclo A+A Simpoiesis 2021.
Ariadna Guiteras "Cartas al agua, la leche y el barro I». Ciclo A+A Simpoiesis 2021
Acción Ariadna Guiteras «Cartas al agua, la leche y al barro II» Ciclo A+A Simpoiesis 2021.
Anna Dot "Vienen de lejos". Ciclo naturaleza no és paisaje - Escenas erráticas 2020
Anna Dot "Vienen de lejos I". Ciclo naturaleza no és paisaje - Escenas erráticas 2020
Anna Dot "Vienen de lejos II". Ciclo: Naturaleza no es paisaje - Escenas erráticas 2020
Mariona Moncunill "Saltar el risco para salvar la integridad". Ciclo Naturaleza no es paisaje- Escenas errátocas 2020
Mariona Moncunill "Tirarse por el risco para salvar..." Ciclo naturaleza no és paisaje - Escenas erráticas 2020
Mariona Moncunill "Raras distorsiones temporales". Ciclo: Naturaleza no es paisaje - Escenas erráticas 2020
Laia Vaquer "El hilo de Ariadna". Ciclo: Lamento de sarmientos en la vinya 2020
Roc Parés "Al abrigo de una estrella" Acción, dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
"La actitud es el camino" Conferencia interactiva en el Centro ARBAR dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Mar Serinyà "Cultivando luz" Acción en la viña del Clumet El 13 de julio de 2019 dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural"
Mar Serinyà "Como-florecer" Acción en la viña del Clumet El 23 de agosto de 2019 dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural"
Nika Lopez "Resistencia" Acción dentro del Ciclo "Cantos trágicos en la viña" 2019.
Nuria Iglesias (piromanía de Argos) "Glóbulo acróstico" Acció dentro del Ciclo "Cantos trágicos en la viña" 2019
Jordi Media "Determinando las sobras" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Sustrato ontogénica - Procesos performativos" el 7 de julio de 2018.
Jordi Media "Fuente, sifón, sinfonía" dentro del ciclo A + A "Sustrato Ontogènic- Procesos performativos" el 12 de agosto de 2018.
Núria Rion "El origen" Acción en Santa Cruz de Rodas a ARBAR dentro del ciclo "Sustrato ontogénica - Procesos performativos" el 16 de junio de 2018.
Núria Rion "La situación" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Sustrato ontogénico - Procesos performativos" el 7 de julio de 2018.
Nuria Rion "El lugar / la casa" dentro del ciclo A + A "Sustrato Ontogènic- Procesos performativos" el 12 de agosto de 2018
Jaime Vallaure y la Comunidad sanguínea conferencia interactiva "Lapidum: una investigación performativa sobre la ruina" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Sustrato ontogénica - Procesos performativos" el 7 de julio de 2018.
Jaime Vallaure y la Comunidad sanguínea Acción-presentación del libro de artista LAPIDUM el centro Campo Adentro en Madrid, del Centro de Acercamiento a Rural (CAR). Jueves 13 de diciembre a las 20:30 horas. Dentro del ciclo "Sustrato ontogénica - Procesos performativos" Arbara 2018.
Mar Serinya "Abrir la línea" dentro del ciclo de acciones AA + AA "Explorando la feminidad de la viña" el 12 de agosto de 2018.
Mireia Coromina "Hacer haz de toda hierba" dentro del ciclo de acciones AA + AA "Explorando la feminidad de la viña" el 12 de agosto de 2018.
Isabel Banal "Con los pies en el suelo" dentro del ciclo de acciones AA + AA "Explorando la feminidad de la viña" el 12 de agosto de 2018.
Ariane Patout "Derrama y brota" dentro del ciclo de acciones AA + AA "Explorando la feminidad de la viña" el 12 de agosto de 2018.
MÚSICA ACUÁTICA Y DE BANQUETES DE DOS GRANDES AMIGOS HANDEL Y TELEMANN Interpretado por IL PICCOLO TRIO (Tania Camacho: trompeta, Julia Real: oboe y Ángel Villagrasa: órgano).
Isabel Banal "Faldas" Intervención en ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" 2017.
Isabel Banal "Con el sudor de tu frente Y" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" viña del Clumet el 8 de julio 2017.
Isabel Banal "Con el sudor de tu frente II" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" el 19 de agosto en la viña del Clumet 2.017.
Mireia Coromina "Revelar a las palabras" Intervención en ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" 2017.
Mireia Coromina "Reproducir la tierra" Acción a Arbara dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" viña del Clumet el 8 de julio 2017.
Mireia Coromina "Representar el paisaje" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" el 19 de agosto de 2017.
Carmen Viñas "Silent science" Intervención a ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" 2.017.
Carmen Viñas "Connecting message" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" viña del Clumet el 8 de julio 2017.
Carmen Viñas "Energía oscura" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" el 19 de agosto en la viña del Clumet 2017.
Pep Camps "El hombre del saco" Acción en el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017
Ignasi Esteve "El octógono" Acción en el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017
Toni Giró "Extrañamente" Acción en el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017
Clara Oliveras & Narcis Gironell "De la trinchera en el huerto" Acción dentro del Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017)
María Cosmes "arvenses y ruderales" Acción en el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017)
Carlos Pina "El orden (no) natural de las cosas" de la serie No-body "Acción en el Ciclo de acciones AA + AA" El reencuentro " (ARBAR 30-07-2017)
Josep Masdevall "Intentaré estar" acción el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017)
Ramon Guimaraes "Synchronization" acción participativa en el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro"(ARBAR 30-07-2017)
Marta Darder "Samara díscolas" intervención en el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017)
Ester Baulida "Brindis" intervención en el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017)
Ester Baulida «Nochera»-2016- Ciclo: Itinerarios de Transformación - Caminps de Pertinencia
Ester Baulida "Recorrer la línea "Acción dentro del ciclo" Itinerarios de transformación - Caminos de pertenencia II "el 9 de julio de 2016
Ester Baulida "Bienvenida" Participación de ARBAR el Gran Tour (El viaje de las Artes) el 20 de agosto de 2016
Rosa Suñer Camino viejo de Cadaqués en Port de la Selva (Cap de Creus) dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia II" 2016
Rosa Suñer Faro de cala Enanos (con tramuntana) Cadaqués 2011 dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia II" 2016
Rosa Suñer Aiguamolls del Empordà (con tramuntana) dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia II" 2016
Rosa Suñer y Roser Domènech "Movimientos y palabras en la viña del Clumet" Participación de ARBAR al Grand Tour (El viaje de las Artes) el 20 de agosto de 2016
Marta Darder “FiLaLaETRA (Tela de letra) Intervención dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia II" 2016
Danza dionisíaca bajo Palio: Cortejo hacia la fuente con Ariadna, Baccus, faunos, hadas, duendes del bosque .. "a la fuente el 9 de julio de 2016 dionisíaca Bajo Palio dentro del ciclo" Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia II "el 9 de julio de 2016
Ramon Guimaraes '' Setp Forward Second chance 'Acción a ARBAR dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia Y" en la viña del Clumet el 18 de julio de 2015
Pep Aymerich '' De sol a sol para reconfigurar la natura''a ARBAR dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia Y" en la viña del Clumet el 11 de julio de 2015
Pep Aymerich entrevista '' De Sol a Sol para reconfigurar la natura''Acció a Arbara dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia Y" el 11 de julio de 2015
Josep Masdevall '' Las herramientas de mis amigos '' Acción a ARBAR dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia Y" el 25 de julio de 2015
Josep Masdevall '' Palabra 'Acción a ARBAR dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia Y" en la viña del Clumet el 25 de julio de 2015
Refugios, Cabanes y otras Construcciones efímeras '' En medio del valle "dentro del ciclo" Construcciones efímeras "en la viña del Clumt el 25 de julio de 2014.
Trabajo en proceso '' Al Bell medio del valle '' para Refugios, Cabanes y otras Construcciones efímeras a ARBAR dentro del ciclo "Construcciones efímeras" en la viña del Clumet el 25 de julio de 2014
Vídeo '' Specific Site '' de la Cia '' El Paller '' con motivo de la inauguración de la pieza '' El corazón del valle '' del Colectivo Refugios, Cabanes y otras Construcciones Efímeras a ARBAR dentro del ciclo "Construcciones efímeras" en la viña del Clumet el 25 de julio de 2014
Quim Tarrida “Landungsbrücken ” Instalación sonora dentro del ciclo "Construcciones efímeras" el 25 de julio de 2014
Quim Tarrida “Landungsbrücken ” testing sounds
Manel Margalef '' Arquitecturas Locales '' Intervención en ARBAR 2013
Vídeo de la Vall de Santa Creu, el Port de la Selv- Sierra de Rodes
Presentación del proyecto de «Veu i tapa» de Joana Capella Buendia y Laia Ventayol. Dentro del ciclo A+A Fermentaciones especulativas 2022.
Joana Capella Buendia- Laia Ventayol «Voz, voz, bebe, buey, eu, eh, eh» Dentro del ciclo A+A Fermentaciones especulativas 2022.
Laia Ventayol y Joana Capella Buendia «Tapa, apa, tapón, pan, comida, ah, ah» Ciclo A+A Fermentaciones especulativas 2022.
Olga Olivera-Tabeni presentación del proyecto de Pirineo. Arqueología vida». Dentro del ciclo A+A Fermentaciones especulativas 2022.
Olga Olivera-Tabeni_«Arqueología Viva» Acción. Ciclo A+A Fermentaciones especulativas, ARBAR_2022.
Olga Olivera-Tabeni «Cuarenta y nueve días llevando una masa madre, recorrido de Girona a Lleida.». Dentro del ciclo A+A Fermentaciones especulativas 2022.
Noela Covelo "QSIPT I". Ciclo de acciones (AA+AA) Estudios sobre el horizonte, comosariado por Eduard Escoffet 2022.
Gabriel Ventura y Rosa Tharrats «(-N-O-E-M-A-)» Ciclo de acciones (AA+AA) Estudios sobre el horizonte, comisariado por Eduard Escoffet 2022.
Ginebra Raventós «Desde el abís (...).Ciclo de acciones (AA+AA) Estudios sobre el horizonte, comisariado por Eduard Escoffet 2022.
Eduard Escoffet «Intervención». Ciclo de acciones (AA+AA) Estudios sobre el horizonte, comisariado por Eduard Escoffet 2022.
Lola, madre de Teresa y abuela de Catalina (voz: Nuria Iglesias). Dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Teresa, hija de Lola y madre de Catalina (voz: Nuria Iglesias). Dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Laia Estruch «Improvisación núm. 2». Ciclo de acciones (AA+AA) Estudios sobre el horizonte, comisariado por Eduard Escoffet 2022.
El Valle de Santa Cruz (voz: Maia Parés). Dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Bàrbara Sánchez Barroso y Adriana Vila Guevara, presentación de «Tejiéndonos con». Ciclo A+A Simpoiesis 2021
Noel Tatú "Von Frisch" traslado del buque de abejas en la viña del Clumet. Dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Catalina, hija de Teresa y nieta de Lola (voz: Blanca de Llobet). Dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Bárbara Sánhez Barroso - Adriana Vila Guevara «Los nudos que anudamos» Ciclo A+A Simpoiesis 2021.
Bàrbara Sánchez Barroso y Adriana Vila Guevara. Acción «Los nudos que nudamos». Ciclo A+A Simpoiesis 2021
Noel Tatú "Abellaire, un arte enigmático" Conferencia interactiva en el Centro Arbar. Dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Roc Parés "Al abrigo de mi fuego" Conferencia interactiva en el Centro Arbar. Dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
cción Bárbara Sánchez Barroso y Maria Marvila «Una (especie) de meditación crítica en el viñedo» Ciclo A+A Simpoiesis 2021.
Duo Poesía Acción (Laura Tejeda y Bartolomé Ferrando) "gtvfybghbhejhhkovcpoiucfvcgv" Concierto de acción sonora. Dentro del ciclo "Cantos trágicos en la viña" 2019.
Ariadna Guiteras presentación de la intervención «Agua, leche y barro II». Ciclo A+A Simpoiesis 2021.
Ariadna Guiteras "Cartas al agua, la leche y el barro I». Ciclo A+A Simpoiesis 2021
Acción Ariadna Guiteras «Cartas al agua, la leche y al barro II» Ciclo A+A Simpoiesis 2021.
Anna Dot "Vienen de lejos". Ciclo naturaleza no és paisaje - Escenas erráticas 2020
Anna Dot "Vienen de lejos I". Ciclo naturaleza no és paisaje - Escenas erráticas 2020
Anna Dot "Vienen de lejos II". Ciclo: Naturaleza no es paisaje - Escenas erráticas 2020
Mariona Moncunill "Saltar el risco para salvar la integridad". Ciclo Naturaleza no es paisaje- Escenas errátocas 2020
Mariona Moncunill "Tirarse por el risco para salvar..." Ciclo naturaleza no és paisaje - Escenas erráticas 2020
Mariona Moncunill "Raras distorsiones temporales". Ciclo: Naturaleza no es paisaje - Escenas erráticas 2020
Laia Vaquer "El hilo de Ariadna". Ciclo: Lamento de sarmientos en la vinya 2020
Roc Parés "Al abrigo de una estrella" Acción, dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
"La actitud es el camino" Conferencia interactiva en el Centro ARBAR dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural" 2019.
Mar Serinyà "Cultivando luz" Acción en la viña del Clumet El 13 de julio de 2019 dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural"
Mar Serinyà "Como-florecer" Acción en la viña del Clumet El 23 de agosto de 2019 dentro del ciclo "Iteraciones Relatòries- Ecoestètica Rural"
Nika Lopez "Resistencia" Acción dentro del Ciclo "Cantos trágicos en la viña" 2019.
Nuria Iglesias (piromanía de Argos) "Glóbulo acróstico" Acció dentro del Ciclo "Cantos trágicos en la viña" 2019
Jordi Media "Determinando las sobras" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Sustrato ontogénica - Procesos performativos" el 7 de julio de 2018.
Jordi Media "Fuente, sifón, sinfonía" dentro del ciclo A + A "Sustrato Ontogènic- Procesos performativos" el 12 de agosto de 2018.
Núria Rion "El origen" Acción en Santa Cruz de Rodas a ARBAR dentro del ciclo "Sustrato ontogénica - Procesos performativos" el 16 de junio de 2018.
Núria Rion "La situación" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Sustrato ontogénico - Procesos performativos" el 7 de julio de 2018.
Nuria Rion "El lugar / la casa" dentro del ciclo A + A "Sustrato Ontogènic- Procesos performativos" el 12 de agosto de 2018
Jaime Vallaure y la Comunidad sanguínea conferencia interactiva "Lapidum: una investigación performativa sobre la ruina" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Sustrato ontogénica - Procesos performativos" el 7 de julio de 2018.
Jaime Vallaure y la Comunidad sanguínea Acción-presentación del libro de artista LAPIDUM el centro Campo Adentro en Madrid, del Centro de Acercamiento a Rural (CAR). Jueves 13 de diciembre a las 20:30 horas. Dentro del ciclo "Sustrato ontogénica - Procesos performativos" Arbara 2018.
Mar Serinya "Abrir la línea" dentro del ciclo de acciones AA + AA "Explorando la feminidad de la viña" el 12 de agosto de 2018.
Mireia Coromina "Hacer haz de toda hierba" dentro del ciclo de acciones AA + AA "Explorando la feminidad de la viña" el 12 de agosto de 2018.
Isabel Banal "Con los pies en el suelo" dentro del ciclo de acciones AA + AA "Explorando la feminidad de la viña" el 12 de agosto de 2018.
Ariane Patout "Derrama y brota" dentro del ciclo de acciones AA + AA "Explorando la feminidad de la viña" el 12 de agosto de 2018.
MÚSICA ACUÁTICA Y DE BANQUETES DE DOS GRANDES AMIGOS HANDEL Y TELEMANN Interpretado por IL PICCOLO TRIO (Tania Camacho: trompeta, Julia Real: oboe y Ángel Villagrasa: órgano).
Isabel Banal "Faldas" Intervención en ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" 2017.
Isabel Banal "Con el sudor de tu frente Y" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" viña del Clumet el 8 de julio 2017.
Isabel Banal "Con el sudor de tu frente II" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" el 19 de agosto en la viña del Clumet 2.017.
Mireia Coromina "Revelar a las palabras" Intervención en ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" 2017.
Mireia Coromina "Reproducir la tierra" Acción a Arbara dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" viña del Clumet el 8 de julio 2017.
Mireia Coromina "Representar el paisaje" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" el 19 de agosto de 2017.
Carmen Viñas "Silent science" Intervención a ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" 2.017.
Carmen Viñas "Connecting message" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" viña del Clumet el 8 de julio 2017.
Carmen Viñas "Energía oscura" Acción a ARBAR dentro del ciclo "Acciones experienciales cultivadas desde el imaginario ecopoètic" el 19 de agosto en la viña del Clumet 2017.
Pep Camps "El hombre del saco" Acción en el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017
Rosa Suñer Camino viejo de Cadaqués en Port de la Selva (Cap de Creus) dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia II" 2016
Rosa Suñer Faro de cala Enanos (con tramuntana) Cadaqués 2011 dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia II" 2016
Rosa Suñer Aiguamolls del Empordà (con tramuntana) dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia II" 2016
Rosa Suñer y Roser Domènech "Movimientos y palabras en la viña del Clumet" Participación de ARBAR al Grand Tour (El viaje de las Artes) el 20 de agosto de 2016
Marta Darder “FiLaLaETRA (Tela de letra) Intervención dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia II" 2016
Danza dionisíaca bajo Palio: Cortejo hacia la fuente con Ariadna, Baccus, faunos, hadas, duendes del bosque .. "a la fuente el 9 de julio de 2016 dionisíaca Bajo Palio dentro del ciclo" Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia II "el 9 de julio de 2016
Ramon Guimaraes '' Setp Forward Second chance 'Acción a ARBAR dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia Y" en la viña del Clumet el 18 de julio de 2015
Pep Aymerich '' De sol a sol para reconfigurar la natura''a ARBAR dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia Y" en la viña del Clumet el 11 de julio de 2015
Pep Aymerich entrevista '' De Sol a Sol para reconfigurar la natura''Acció a Arbara dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia Y" el 11 de julio de 2015
Josep Masdevall '' Las herramientas de mis amigos '' Acción a ARBAR dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia Y" el 25 de julio de 2015
Josep Masdevall '' Palabra 'Acción a ARBAR dentro del ciclo "Itinerarios de transformación-Caminos de pertenencia Y" en la viña del Clumet el 25 de julio de 2015
Refugios, Cabanes y otras Construcciones efímeras '' En medio del valle "dentro del ciclo" Construcciones efímeras "en la viña del Clumt el 25 de julio de 2014.
Trabajo en proceso '' Al Bell medio del valle '' para Refugios, Cabanes y otras Construcciones efímeras a ARBAR dentro del ciclo "Construcciones efímeras" en la viña del Clumet el 25 de julio de 2014
Vídeo '' Specific Site '' de la Cia '' El Paller '' con motivo de la inauguración de la pieza '' El corazón del valle '' del Colectivo Refugios, Cabanes y otras Construcciones Efímeras a ARBAR dentro del ciclo "Construcciones efímeras" en la viña del Clumet el 25 de julio de 2014
Quim Tarrida “Landungsbrücken ” Instalación sonora dentro del ciclo "Construcciones efímeras" el 25 de julio de 2014
Quim Tarrida “Landungsbrücken ” testing sounds
Manel Margalef '' Arquitecturas Locales '' Intervención en ARBAR 2013
Vídeo de la Vall de Santa Creu, el Port de la Selv- Sierra de Rodes
Ignasi Esteve "El octógono" Acción en el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017
Toni Giró "Extrañamente" Acción en el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017
Clara Oliveras & Narcis Gironell "De la trinchera en el huerto" Acción dentro del Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017)
María Cosmes "arvenses y ruderales" Acción en el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017)
Carlos Pina "El orden (no) natural de las cosas" de la serie No-body "Acción en el Ciclo de acciones AA + AA" El reencuentro " (ARBAR 30-07-2017)
Josep Masdevall "Intentaré estar" acción el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017)
Ramon Guimaraes "Synchronization" acción participativa en el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro"(ARBAR 30-07-2017)
Marta Darder "Samara díscolas" intervención en el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017)
Ester Baulida "Brindis" intervención en el Ciclo de acciones AA + AA "El reencuentro" (ARBAR 30-07-2017)
Ester Baulida «Nochera»-2016- Ciclo: Itinerarios de Transformación - Caminps de Pertinencia
Ester Baulida "Recorrer la línea "Acción dentro del ciclo" Itinerarios de transformación - Caminos de pertenencia II "el 9 de julio de 2016
Ester Baulida "Bienvenida" Participación de ARBAR el Gran Tour (El viaje de las Artes) el 20 de agosto de 2016