Acció Noel Tatú "Abellaire un art enigmàtic"

"Abellaire un art enigmàtic" ha estat una conferència performativa de Noel Tatú a la terrassa del Centre ARBAR, la qual ha tancat les reflexions en veu alta que l’artista ja va iniciar el 13 de juliol amb la conferència també performativa L’art és l’actitud i el seu camí. Les tesis que ha defensat en aquesta conferència performativa són bàsicament destacar el component espiritual i creatiu d’un ofici, en aquest cas el d’abellaire, ja que entén l’ofici com un acte de llibertat creativa per les decisions que comporta haver de prendre en cada moment. Al mateix temps, Tatú proposa l’art de la consciència. D’una banda, defensa la necessitat de preservar la vida i, per tant, el paisatge i, de l’altra, fer un bon ús de les tecnologies en pro de l’art immaterial.

Es tracta de meditacions entorn l’art, la natura i el món animal -encarnat amb les abelles- i les relacions que hi estableix l’ésser humà, essent l’apicultura per Noel Tatú un refugi per la creativitat.


Crèdits:
Data i lloc: 24 d'agost ARBAR, La Vall de Santa Creu
Fotografia: ARBAR
Text:  ARBAR
Vídeo: Cultural Rizoma
Per a més informació sobre la trajectòria de Noel Tatú accedir a Currículum Noel Tatú