PRESENTACIÓ

ARBAR (Associació per la Recerca Biocultural i Artística de Rodes) és una iniciativa fundada el 2012 pensada per oferir a la comunitat artística la possibilitat d’investigar i intervenir -amb propostes d’art contemporani-  en l’entorn natural de La Vall de Santa Creu.

L’ENTORN   

La Vall de Santa Creu està emplaçada en l’àrea geogràfica de la serra de Rodes dins del Parc Natural del Cap de Creus, concretament en els límits nord- oest del Port de la Selva, zona que antigament havia estat envoltada d’oliveres i vinyes, actualment, la major part en desús.

La Vall de Santa Creu durant els darrers segles ha romàs protegida dels canvis que comporta el desenvolupament de la indústria agrària i/o turística. El progressiu abandó del conreu de la vinya i de l’olivera va ser fruit de la crisi econòmica que va provocar, d’una banda, el descens de la producció, que va comportar l’emigració d’una part dels lavallencs a altres poblacions com Llançà, Figueres, Girona, Barcelona o a l’estranger i, de l’altra, la pèrdua d’equilibri de les relacions de sostenibilitat agrària i qualitat de vida.

Aquesta aturada en el temps ha estat, malgrat tot,  una de les circumstàncies excepcionals que ha contribuït a preservar la Vall. Aquesta suspensió ha aportat una de les seves més valuoses singularitats: l’encant dels temps endormiscats en les parets de les cases i dels carrers asseguts al damunt de la roca.  Però, en les darreres dècades la Vall ha anat esdevenint un lloc viu, on conviuen la restauració i les cases rurals amb les manifestacions artístiques  contemporànies en l’entorn natural.

CENTRE ARBAR 

El Centre ARBAR està ubicat en un immoble que havia estat des del segle XV el celler de  can Gorgot. Can Gorgot, antigament Can Paronella, és un habitatge que es compon de distintes parts que corresponen a diferents èpoques, cada una  amb una funció específica vinculada a la producció del vi i de l’oli.  

Can Gorgot durant els anys  1979-1995 va ser la seu del restaurant–sala d’art La Catedral del Vi i, després d’un període d’inactivitat, ARBAR el 2012 ha reobert aquest celler i trull per esdevenir un centre d’art i cultura contemporània.  A més, a poca distància a peu del centre,  ARBAR ha reactivat unes zones agràries per realitzar-hi les intervencions artístiques participatives de caràcter efímer relacionades amb l’entorn.

PROJECTE ARTÍSTIC

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és indagar l’essència del paisatge encoberta pel pas del anys, a través d’una mirada imaginativa  dels artistes per donar una nova percepció cultural contemporània de l’entorn, concretament dels espais naturals d’ARBAR.

PRÀCTIQUES D’ART D’ACCIÓ SITUACIONALS

En els darrers temps un sector dels artistes vinculats amb l’art d’acció, han tingut interès per treballar una sèrie de propostes que els permetin aprofundir en l’estudi de metodologies que, a partir de la  participació del públic, puguin induir el resultat de les peces.

D’acord amb aquesta idea l'eix expressiu serà l'ús de diverses manifestacions lligades al llenguatge de l'art d’acció, que poden anar des del camp sonor, al cos en moviment, la poesia, el happening... com a mitjans d’un ritual creatiu, per aconseguir uns resultats plàstics, visuals i sonors de videoart, videodansa, fotografia, textos teòrics i/o poètics... Aleshores, la manera com els artistes facin, amb els seus treballs, les incursions en l’entorn,  respondran  a una  voluntat d’interrelació holística entre la presència humana i el medi natural, que generi una nova noció del paisatge: el pas de la cultura agrícola a la cultura artística.

El repte de les propostes d’ARBAR és potenciar l'art com a eina de diàleg intersubjectiu, promoure la descentralització politicocultural i impulsar nous discursos de cooperació i comprensió d’escenaris artístics inèdits per contribuir a redefinir el mapa conceptual de l'art actual. 

ARBAR, gràcies al suport de l’Ajuntament del Port de la Selva i la col·laboració de l’Associació de Veïns de Sant Marçal de la Vall de Santa Creu, ha pogut oferir  als visitants l’oportunitat de participar i/o visionar propostes d’art contemporani centrades en la construcció d’una relació harmònica  entre l’entorn, l’art i la cultura, amb la intenció de destacar la idiosincràsia de la Vall de Santa Creu.

RUTES GRAF: Primavera 2021Territori Contemporani  per Frederic Montornés