PRESENTACIÓ

ARBAR (Associació per la Recerca Biocultural i Artística de Rodes) és una iniciativa fundada el 2012 pensada per oferir a la comunitat artística la possibilitat d’investigar i intervenir -amb propostes d’art contemporani-  en l’entorn natural de la Vall de Santa Creu.

L’ENTORN   

La Vall de Santa Creu està emplaçada en l’àrea geogràfica de la serra de Rodes dins del parc natural del Cap de Creus, concretament en els límits nord-oest del Port de la Selva, zona que antigament havia estat envoltada d’oliveres i vinyes, actualment, la major part en desús.

La Vall de Santa Creu durant els darrers segles ha romàs protegida dels canvis que comporta el desenvolupament de la indústria agrària i/o turística. El progressiu abandó del conreu de la vinya i de l’olivera va ser fruit de la crisi econòmica que va provocar, d’una banda, el descens de la producció, que va comportar l’emigració d’una part dels lavallencs a altres poblacions com Llançà, Figueres, Girona, Barcelona o a l’estranger i, de l’altra, la pèrdua d’equilibri de les relacions de sostenibilitat agrària i qualitat de vida.

Aquesta aturada en el temps ha estat, malgrat tot, una de les circumstàncies excepcionals que ha contribuït a preservar la Vall. Aquesta suspensió ha aportat una de les seves més valuoses singularitats: l’encant dels temps endormiscats en les parets de les cases i dels carrers asseguts al damunt de la roca.  Però, en les darreres dècades la Vall ha anat esdevenint un lloc viu, on conviuen la restauració i les cases rurals amb les manifestacions artístiques contemporànies en l’entorn natural.

PROJECTE ARTÍSTIC

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és indagar l’essència de l'entorn encoberta pel pas dels anys, a través d’una mirada imaginativa dels / de les artistes per donar una nova percepció cultural contemporània del lloc, concretament dels espais rurals en desús d’ARBAR.

PRÀCTIQUES PERFORMATIQUES I D’ART D’ACCIÓ SITUACIONALS

En els darrers temps un sector dels artistes vinculats amb l’art d’acció i els processos performàtics, han tingut interès per treballar una sèrie de propostes que els permetin aprofundir en l’estudi de metodologies que puguin induir el resultat de les peces.

D’acord amb aquesta idea l'eix expressiu serà l'ús de diverses manifestacions lligades al llenguatge de l'art d’acció, que poden anar des del camp sonor, al cos en moviment, la poesia, el happening... com a mitjans d’un ritual creatiu, per aconseguir uns resultats plàstics, visuals i sonors de videoart, videodansa, fotografia, textos teòrics i/o poètics... Aleshores, la manera com els artistes facin, amb els seus treballs, les incursions en l’entorn, respondran a una voluntat d’interrelació holística entre la presència humana i el medi natural, que generi una nova noció del paisatge: el pas de la cultura agrícola a la cultura artística.

El repte de les propostes d’ARBAR és potenciar l'art com a eina de diàleg intersubjectiu, promoure la descentralització politicocultural i impulsar nous discursos de cooperació i comprensió d’escenaris artístics inèdits per contribuir a redefinir el mapa conceptual de l'art actual. 

ARBAR, gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l’Ajuntament del Port de la Selva i la col·laboració de l’Associació de Veïns de Sant Marçal de la Vall de Santa Creu, ha pogut oferir als visitants l’oportunitat de participar i/o visionar propostes d’art contemporani centrades en la construcció d’una relació harmònica entre l’entorn, l’art i la cultura, amb la intenció de destacar la idiosincràsia de la Vall de Santa Creu.