Intervenció "Escoltant la vall", de Josep Masdevall

El ritual de desplaçar-se cada dia a peu des de Banyoles fins a la Vall de Santa Creu per regar la paraula es recull a la instal·lació «Camí de la Vall», en què vuit imatges mostren els llocs clau del trajecte: Banyoles, Melianta, Esponellà, Mas Pau, Figueres, Garriguella, Cap de Vol i la Vall de Santa Creu. 

                                                     

       Josep Masdevall «Camí de la Vall»  2015. Fotografia 

Per poder dur a terme aquesta intervenció, Masdevall es va plantejar d’emprar diverses eines relacionades amb el treball del camp, com ara la fanga, la forca, el rasclet, l’aixada, el volant, el tallant o la dalla, que, tal com es veu a la fotografia «Paisatge treballat» va transportar dins del cotxe durant tot el procés.

Josep Masdevall «Paisatge treballat» 2015.Fotografia en color.

Al final, però, no va fer servir gairebé cap d’aquestes eines, només l’aixada per traçar el mot paraula i el rasclet per netejar. Tot i així, el fet d’anar a buscar les eines i tornar-les li va permetre interactuar i restablir relacions amb antics amics, tal com explica a l’acció  «Les eines dels meus amics».

Josep Masdevall «Les eines dels meus amics» 2015. Projecció del video

A «Paisatge de xaragalls» l’artista crea una composició amb trossos d’esbarzers secs extrets de la feixa, retallats i col·locats sobre un paper blanc a fi de configurar una estructura ordenada, racional, contrària a la disposició antròpica de les bardisses en la natura, és a dir, a la feixa.

segon-paisatge-detall.jpg

Josep Masdevall «Paisatge de xaragalls»  2015. Muntatge de trossos d'esbarzers sobre cartulina.


 DOCUMENTS

. Vídeo document:  ARBAR
Fotografies
ARBAR. 
. Text  ARBAR