Intervenció Mar Serinyà "A dins i a fora de la línia per deixar-se ser"

La línia com a matriu és per a Mar Serinyà una via per experimentar, performar i reflexionar sobre el viure. I aquesta és la comesa de les accions Dins i fora de la línia per deixar-se ser realitzades per Mar Serinya a l’antiga vinya del Clumet, des del setembre de 2018 fins al 24 d’agost de 2019.

Aquest treball efectuat a la vinya amb una actitud agrària i materna, des d'una perspectiva de producció agrícola és completament inútil, però a nivell simbòlic i històric suposa a Mar Serinyà abordar qüestions més àmplies al voltant de la pèrdua de la mare. L’obertura de la línia marca un naixement, entrar dins la línia l’inici o presa de consciència d’una vida pròpia, l’empelt, la injecció d’allò diferent per trobar el camí, buscar el propi alè i trobar la pròpia veu, per, finalment, omplir de llum l’existència i propiciar la conciliació amb l’antagonista o contrari.

L’acció com a llenguatge vital, que constantment polemitza i codifica i, incessantment el redefineix, li possibilita abocar uns valors personals i artístics que, massa sovint, estan renyits o no considerats per la cultura artística. Però per a Mar Serinyà, el lloc, els materials, els actes i els gestos com ontologies relacionals adquireixen una doble funció, traça amb el tràmec línies —rectes o corbes— per engendrar llocs buits, espais d’obertura i transmissió per carregar-connotar els espais-buidats de poesia.


Crèdits:
• Data i lloc: 12  d'agost / 14 de setembre / 21 de desembre 2018 a la vinya del Clumet 
• Fotografia: ARBAR / Sergi Gómez Muñoz
• Text: ARBAR 
• Vídeo de la peça: Rizoma Cultural 
• Vídeo document: ARBAR
• Per més informació sobre la trajectòria de Mar Serinyà accedir a: Mar Serinyà

  • Mar Serinyà ''Obrint a línia'  agost 2018. Forografia ARBAR
  • Mar Serinyà ''Dins la línia'  setembre 2018 Fotografia Sergi Gómez
  • Mar Serinyà ''Alè'' dins de la sèrie ''Empelts'' desembre 2018. Fotografia Sergi Gómez
  • Mar Serinyà ''So'' dins de la sèrie ''Empelt'' desembre 2018. Fotografia Sergi Gómez